Fortsatta nätverksstörningar på Karolinska i Solna i nya sjukhusbyggnaden

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset är försatt i stabsläge på eftermiddagen den 23 november på grund av en nätverksstörning i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. De gamla byggnaderna är inte drabbade.

Verksamheterna i nya sjukhusbyggnaden arbetar med manuella reservrutiner.

Verksamheterna ser i nuläget över eventuella behov av personalförstärkning. I nuläget bedöms de vidtagna åtgärderna vara tillräckliga för att upprätthålla patientsäkerheten.

IT arbetar med högsta prioritet på en lösning.

Marie Björnstedt Bennemo, chefläkare