Åtgärder för vård av patienter med hjärtinfarkt

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset inför åtgärder för vård av patienter med hjärtinfarkt på grund av nätverkspåverkan på övervakningssystemet för hjärtarytmier.

Störningar på nätverket i den nya sjukhusbyggnaden i Solna påverkar övervakningssystemet för telemetrin (hjärtrytmregistrering). Därför omdirigeras hjärtinfarktpatienter och andra typer av patienter som kräver avancerad övervakning från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till andra sjukhus.

I förra veckan inträffade en allvarlig avvikelse som nu utreds, där det inte kan uteslutas att telemetriövervakningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits för att lösa vårt uppdrag och upprätthålla patientsäker vård för våra patienter:

  • Kapaciteten är minskad från 45 disponibla vårdplatser till 41 vårdplatser. Det kan inte uteslutas att kapaciteten kan behöva minskas ytterligare; detta för att kunna garantera patientsäkerheten.
  • Det är ett ett nära samarbete inom Karolinska Universitetssjukhuset mellan siterna Solna och Huddinge.Lämpliga patienter kan flyttas från Solna till Huddinge där det finns full övervakning. Hjärtkirurgisk vård utförs i Solna.

  • Karolinska samarbetar med andra sjukhus inom SLL, framför allt med Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som hjälper oss med behandlingen av akuta hjärtinfarktpatienter.

  • Extra personal har kallats inför att kunna täcka det ökade behovet av övervakning på patientrummen.

- Vi gör allt för att upprätthålla en god patientsäker vård inom Tema Hjärta och Kärl på Karolinska. Den situation vi har med nätverket och hur det påverkar övervakningssystemet för telemetri är inte tillfredsställande. I nuläget har vi ingen prognos för när störningen som påverkar övervakningssystemet för telemetrin är löst. Vi jobbar med åtgärder på både kort och lång sikt för att lösa detta, säger Anders Ahlsson, Temachef på Hjärta och Kärl.

 - Alla patienter övervakas nu med närvaro av personal och vi har dragit ner antalet vårdplatser från 45 till 41 för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. På detta sätt kan vi fortfarande övervaka våra patienter, men det kräver mer personal, sammanfattar Anders Ahlsson.