Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar Patricia Hedenqvists rapport:

Nyhet

"Rapport om Paolo Macchiarinis djurförsök vid djuravdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge"

Karolinska Universitetssjukhuset har under 2016, tillsammans med Karolinska Institutet beslutat om en extern granskning av djurförsöksverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, efter att kritik framkommit i samband med djurförsök utförda av Paolo Macchiarini 2011-2016. En intern utredning rörande omständigheterna kring djurförsök ledda av Paolo Macchiarini visade behov av ytterligare granskning och en extern utredning beslutades av sjukhusdirektören Melvin Samsom och vikarierande rektor på Karolinska Institutet, Karin Dalman-Wright.

Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin enheten för komparativ medicin och fysiologi vid Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört granskningen och nu lämnat sin rapport. Karolinska Universitetssjukhuset välkomnar rapporten och tar ytterst allvarligt på de brister som påvisas under perioden.

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för djuravdelningarna i Huddinge. Under 2014 flyttade verksamheten till ett nytt djurhus med högre krav på hygienregler och arbetsmiljö vilket har resulterat i en signifikant minskning i infektionsfrekvensen bland djuren och en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det betyder att djurverksamheten nu arbetar på en helt ny nivå och kan på ett tillfredställande sätt värna om djuretiken. Ansvar för följsamhet till lagar och regler har tydliggjorts i sjukhusledningen och med alla forskningschefer. Patricia Hedenqvists rapport om djurförsöken kommer att utgöra grunden för en rad åtgärder.

– Vi tar utredningens resultat på största allvar, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom. Det som beskrivs i rapporten är helt oacceptabelt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra djurförsök utanför ordinarie regelverk och rutiner. Den viktigaste uppgiften nu är att vi fortsätter att säkerställa att våra rutiner förbättras så att regelverk och lagar följs.

– Utredningen är gedigen och det är bra att vi nu får en samlad bild; detta kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med att stärka djuretiken säger Jan Hillert, forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer ingående arbeta med rekommendationerna från utredningen och har redan påbörjat ett antal förändringar. Karolinska Universitetssjukhuset kommer vidta nödvändiga åtgärder och fortsätter att göra det tydligt vilket ansvar man har som forskningsledare och chef.

Karolinska Universitetssjukhuset har även bett om en skyndsam extern inspektion av djurverksamheten i Huddinge av Länsstyrelsen.

Karolinska Universitetssjukhuset har redan påbörjat ett antal åtgärder:

  • I det nya djurhuset som byggdes 2014 finns högre krav på hygienregler som har resulterat i en signifikant minskning av infektionsfrekvensen bland djuren och en förbättrad arbetsmiljö för personalen
  • Sjukhuset har stärkt rutiner för dokumenthantering i det nya djurhuset
  • Arbete pågår för att upphandla ett nytt elektroniskt system som gör att dokumentation enbart kan uppdateras och kompletteras

Presskontakt:
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst: 08-517 740 10
Kim Sjölund, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 072- 598 1388