Stadigt MT-flöde i det förrådslösa sjukhuset

Nyhet

Dygnet runt, året runt, kan vårdpersonalen i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska i Solna på bara några minuter få tillgång till högteknologisk medicinskteknisk utrustning för sina patienter. Flödesprincipen innebär att maskinerna används av alla och ingenting står och dammar i förråden.

När den nya sjukhusbyggnaden i Solna skapades planerades den i princip utan förrådsutrymmen. I stället inrättades det så kallade MT-flödet, (Medicinsk Teknik, MT) där mycket av den medicinsktekniska utrustningen används gemensamt av alla på sjukhuset. Traditionellt har varje avdelning haft varsitt förråd med ett batteri av utrustning. Men numera förfogar alla avdelningar i stället över ett gemensamt förråd.

Utrustningen finns strategiskt placerad på plan 7 i nya sjukhusbyggnaden, enligt just-in-time-principen.

- Vi fungerar som ett centralt förråd som levererar rätt utrustning vid rätt tid, när den behövs, dygnet runt under årets alla dagar, förklarar MT-handläggare Ulrika Bodin.

Sändare gör utrustningen spårbar

Vanligast förekommande i flödet är infusionspumpar och ventilatorer, liksom utrustning för patientmonitorering. Utrustningen är taggad med sändare som ger MT:s personal möjlighet att i realtid se var utrustningen befinner sig. Något som är viktigt inte bara ur ett flödesperspektiv, utan även för att hitta utrustning i samband med service eller uppgraderingar.

Skulle något trassla med en apparat kontaktas MT-flödet för att få hjälp, dygnet runt. I de flesta fall kan ersättningsutrustning erbjudas, och den trasiga maskinen lagas så snart fler ingenjörer finns på plats.

- Att någon kommer ut direkt och kollar upp apparaterna är väldigt uppskattat bland vårdpersonalen. Det ger en stor trygghet för dem att själva slippa lösa problemet eller hitta en ersättningsapparat i sina egna förråd, som man tvingades göra förr, säger sektionschef Vivianne Lindbergh som även ser fler fördelar:

- Utrustningen används mer och får mer av förebyggande underhåll vilket kräver mindre akut service. Det är ett bra och kostnadseffektivt sätt att arbeta.

Igenkänning ökar patientsäkerheten

En annan fördel menar hon, är att servicen förenklas då alla verksamheter använder samma sorts utrustning. Patientsäkerheten höjs även eftersom igenkänningen kring apparater är större för personalen.

Traditionellt sett består en intensivvårdsavdelnings maskinpark av cirka 25 procents extrautrustning. Med många intensivvårdsavdelningar på ett och samma sjukhus ger det mängder av extrautrustning som inte används.

- När alla kan använda sig av alla pumpar så krävs mindre extrautrustning. Samtidigt är de aktiva och välservade hela tiden, säger MT-handläggare Joakim Alcobia.

På frågan om systemet där maskinerna används mer än tidigare påverkar livslängden negativt svarar han:

- Nej, det kan snarare bli tvärtom, eftersom vi har bättre koll på utrustningen. Dessutom är det så att när personalen kan utrustningen så håller den längre, säger han.

Text: Carin Tellström, Foto: Oscar Segerström

Fakta:

  • Leveranstiden på utrustningen från MT-flödet är 10 eller 30 minuter beroende på vilken utrustning det gäller.
  • Viss typ av utrustning måste finnas på plats på avdelningarna och passar därför inte att förvaras på MT-flödet.
  • Ett automatiserat beställningssystem för utrustning i intensivvårdsavdelningarnas avdelningsförråd är under utveckling. Syftet är att kunna minska mängden utrustning sim står oanvänd på avdelningarna, utan att tumma på patientsäkerheten. Finns det för lite utrustning i ett förråd skickas en automatisk beställning till MT-flödet som levererar mer utrustning inom tio minuter.

Medicinsk teknik - se film