Ingen kö för patienter med cancer i övre delen av bukhålan

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan september arbetat aktivt och omfördelat resurser för att lösa kön till operation för cancer i övre buk (lever, bukspottkörtel, matstrupe, matsäck). Det har gett resultat och idag finns det inte längre någon kö med cancerpatienter som väntat längre än 30 dagar.

Kön som hade byggts upp under sommaren uppgick som mest till 20 patienter i augusti. Totalt finns det idag en cancerpatient som väntat längre än 30 dagar, vilket beror på att en annan medicinsk behandling måste föregå operationen.

–Vi har kunnat göra en särskild insats inom operation för cancer i övre buk tack vare att vi har samarbetat med andra avdelningar inom sjukhuset och andra sjukhus inom SLL. Vi har fördelat om resurser och optimerat. Vi har också utvecklat ett prognosverktyg som hjälper oss att bättre kunna överblicka patientflödet säger Karouk Said, Patientområdeschef Övre buk på Karolinska Universitetssjukhuset.

–Det är oacceptabelt att patienter behöver vänta på viktig vård och vi arbetar därför intensivt med egna åtgärder, samtidigt som vi samarbetar med andra sjukhus och vårdgivare. Vi har bland annat upphandlat operationskapacitet hos privata vårdgivare; detta frigör kapacitet för den högspecialiserade vård som Karolinska ska prioritera. Vi jobbar också intensivt med att rekrytera fler sjuksköterskor och skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

–Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt och högprioriterat område. Frågan kring kompetens kan vi inte hantera ensamma utan här krävs även regionala och nationella initiativ, avslutar Annika Tibell.