Gör din röst hörd som patient eller närstående

Nyhet

Har du erfarenhet av att vara patient eller närstående till en patient? Vill du vara med och påverka framtiden på Karolinska? Då är det här ett gyllene tillfälle för dig.

Karolinska Universitetssjukhuset söker nu tio medlemmar till ett Strategiskt patient- och närståenderåd. En bärande tanke i den verksamhetsmodell som Karolinskas har infört är att patienter ska få ett större inflytande på vården och det här är en del av den satsningen.

Rådet ska driva frågor som ska kunna leda till förbättringar för Karolinskas patienter. Det kan handla om olika aspekter på vården som till exempel tillgänglighet, jämlik vård, information och delaktighet.

Anna Schandl

- Men egentligen vet vi inte vilka frågor som kommer att lyftas. Det är meningen att rådets medlemmar själva ska prioritera frågor som är viktiga för patienter och närstående, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet, som kommer att vara rådets ordförande tills någon ur gruppen utsetts till detta.

Övergripande och strategiska frågor

Viktigt att veta är att rådets uppdrag handlar om övergripande och strategiska frågor som rör sjukhuset som helhet. För frågor som rör specifika diagnoser och behandlingar finns andra forum med patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset.

- Alla som har erfarenhet av vården som patient eller närstående, gärna från Karolinska, kan söka. Det är inte nödvändigt med tidigare erfarenheter av föreningsarbete. Det viktiga är att man har ett intresse för sjukhusets framtid och hur vården utvecklas här, säger Anna Schandl.

Urvalet av deltagare kommer att ske efter principer som ska spegla samhället i stort, det vill säga representera olika ålder, kön och etnicitet.

Frågor som rådet anser vara viktiga kommer att lyftas in på agendan hos Karolinskas sjukhusledning. Karolinskas sjukhusledning kommer också att be Strategiska patient- och närståenderådet om råd i olika frågor.

Sorterar under kvalitet och patientsäkerhet

Rådet kommer att sortera under Karolinskas enhet för kvalitet och patientsäkerhet, som ansvarar för att uppdatera medlemmarna om hur sjukhuset fungerar och vilka frågor som är aktuella.

- Till att börja med så kommer vi också att förse medlemmarna med kunskap i olika frågor om det behövs, till exempel hur sjukvården fungerar i Stockholm idag, säger Anna Schandl.

Rådet kommer att sammanträda 6 - 8 gånger per år i möten om cirka 2 - 3 timmar. Mötena planeras så att också de som arbetar dagtid ska ha möjlighet att närvara.

Är du intresserad av att vara med?  Läs mer på karolinska.se via länken nedan, här finns också ett formulär där du kan skicka in dina kontaktuppgifter. Ansökan är öppen från den 1 november till och med den 30 november 2017.

Patient och anhörigråd