Välkommen till en kunskapsdag om aortasjukdomar

Nyhet

Den 19 oktober, klockan 14-17, arrangeras en kunskapsdag om aortasjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset Solna i Nanna Svartz aula. Se program!

Kunskapsdagen vänder sig i första hand till patienter med aortasjukdom, anhöriga och personal som möter denna patientgrupp, men alla som är intresserade av dessa sjukdomar är välkomna.

Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs till ulrika.lilja-demirovic@sll.se. Det finns 200 platser och först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 13 oktober.

Program Kunskapsdag den 19 oktober klockan 14-17

 Här finns programmet för kunskapsdagen som pdf

14:00-14:10 Välkommen; inledning - Rebecka Hultgren och Timo Söderlund

14:10-14:25 Klassiska Typ B patienter; akut och kronisk sjukdom. Riskfaktorer, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller
Johnny Steuer, Karolinska Institutet / Södersjukhuset

14:25-14:40 Klassiska Typ A patienter; akut och kronisk sjukdom. Riskfaktorer, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller
Karl Gunnar Svensson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14:40-14:55, Abdominellt aortaaneurysm, akut och kronisk sjukdom, screening, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller
Rebecka Hultgren, Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet

14:55-15:10 Diskussion och frågor

  • Kaffe och presentation av behandlingsdevice

15:30-15:45 Behandling av aortasjukdomar i Sverige, vad ser vi i svenska register?
Katarina Björses, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Swedvasc

15:45-16:00 Genetisk screening av aortagruppen: aneurysm och dissektion
Maritta Hellsten Pigg, Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet 16:00-16:05 Diskussion och frågor

16:05-16:20 Hur upplever patienter väntan på behandling- vad kan göras bättre?
Olga Nilsson, Karolinska Universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet

16:20-16:30 Hjärt-Lungfondens arbete med information och stöd till forskning
Kristina Sparreljung Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

16:30-16:55 Läkare och patienter (ur patientföreningen: Aortadissektion Föreningen Skandinavien) i dialog kring hur dessa upplever behandling av dissektion och aneurysm, akut samt eftervård. Finns det saker vi kan förbättra inför framtiden?

16:55-17:00 Avslutning och frågor

Kostnadsfritt men anmäl dig:

Anmälan görs till Ulrika Lilja Demirovic, på e-mail ulrika.lilja-demirovic@sll.se . Ange gärna "Aortadagen" i ämnesfältet.

Kunskapsdagen är kostnadsfri och öppen för alla som fått bekräftelse på sin föranmälan. Vi bjuder på kaffe. Det finns 200 platser, och det är "först till kvarn" som gäller. Sista anmälningsdag fredagen den 13:e oktober.