Rekordstort intresse för konferens om kliniska studier

Nyhet

Kliniska studier bidrar till att driva forskningen framåt och för patienten är det en förutsättning för att få ta del av nya läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar inom hälso- och sjukvården.

Jan-Inge Henter, FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset, Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance och Jan Andersson, Direktör, Forskning och innovation Stockholms läns landsting inledde konferensen.

Den 7–8 september arrangeras Nationell konferens om kliniska studier där Karolinska Trial Alliance (KTA) är värd. Intresset för konferensen med tema "Framtidens kliniska studier" är rekordstort med över 650 anmälda deltagare.

På agendan finns kliniska studier utifrån framtida; forskningspatient, forskningsmetoder, terapiområden och verktyg.

- Vi kommer bland annat få höra hur hologram kan förenkla hantering av prover inom biobanken genom att kombinera styrkorna från både dator och människa. Vidare kommer vi att få höra om hur vi ska förvalta patientens preferenser i kliniska studier, visioner kring framtidens forskningspatient bortom 2030 och psykiatrins användning av e-verktyg säger Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance (KTA) och nodföreståndare Stockholm-Gotland.

Nationell konferens om kliniska studier arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige, som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner.

 

Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som stöds av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.