Kommentar ang artikel om näsplastiker på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

I ett inslag i Sveriges Television onsdag den 16 augusti refereras till ett uttalande som Pär Stjärne, sektionschef på öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, ska ha gjort i en intervju som gjordes tidigare i sommar. SVT uttrycker det som att Karolinska Universitetssjukhuset inte hjälper patienter med skador som uppstått efter felaktigt utförda skönhetsoperationer.

Karolinska Universitetssjukhusets rutin är att när en patient anmäler en sådan här skada så tas alltid patienten in till Karolinska Universitetssjukhuset för en medicinsk bedömning. Är skadan av akut karaktär, t ex en blödning eller mycket allvarliga andningsbesvär, så får patienten vård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Är däremot problemen inte av sådan art att akut eller högspecialiserad sjukvård krävs, så rekommenderas patienten, för att snabbast och bäst få hjälp, att gå tillbaka till den privata vården för att få korrigeringen gjord. Anledningen till detta är att den högsta kompetensen kring estetisk plastikkirurgi finns i den privata vården.

Karolinska Universitetssjukhuset har ett högspecialiserat vårduppdrag vilket innebär att vi, när det gäller öron-, näs- och halskirurgi, i första hand prioriterar patienter med cancer, svåra inflammatoriska sjukdomar i övre luftvägarna, trafikolyckor, medfödda missbildningar eller är misshandelsoffer. Estetisk kirurgi sker i den privata vården.

Det är viktigt att patienter som söker sig till en privat läkare för en kosmetisk näsplastik säkerställer att läkaren ger tydlig information om de komplikationer som är associerade med ingreppet, samt att patienten och den privata specialisten kommer överens om hur man ska hantera eventuella komplikationer. Det är exempelvis en vanlig komplikation att patientens näsandning påverkas.

Om patienten i samband med ingreppet får akuta komplikationer, som svåra blödningar eller infektioner, tas patienten omhand i den offentliga vården, för den akuta komplikationen. Vi gör alltid bedömningar utifrån den enskilda patientens behov.

Via den här länken kan du se SVT:s inslag.