Rekordmånga kvinnor deltar i cellprovskontroll

Nyhet

Allt fler kvinnor deltar i de gynekologiska cellprovskontrollerna. Under 2016 tog hela 82,4 procent av Sveriges kvinnor i åldrarna 23-60 år cellprov enligt rekommendation. Det är den högsta siffran någonsin.

Det nationella cellprovsprogrammet är ett av de allra mest populära screeningprogrammen med ett högt förtroende hos allmänheten. Varje år tas mer än 700 000 gynekologiskacellprov, för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. Nu har inrapporteringen till det nationella kvalitetsregistret blivit klar och siffrorna visar att rekordmånga kvinnor, 82,4 procent, deltog enligt rekommendation 2016.

Joakim Dillner är FOU-chef på Karolinska Universitetslaboratoriet och även registerhållare och ordförande i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Han framhåller att det egentligen är ännu fler som deltar, fast inte helt enligt rekommendation.

Joakim Dillner, FOU-chef på Karolinska Universitetslaboratoriet och registerhållare för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

– När man nämner siffran 82,4 procent kan man få intrycket att nästan 20 procent av Sveriges kvinnor struntar i provet, men så är det inte. Det är många som kommer ofta, men missar något prov då och då. De som konsekvent uteblir från provtagningarna är väldigt få, ungefär fyra procent, berättar han.

Tydlig kallelse ökar deltagandet

Joakim Dillner berättar att det finns två faktorer som bevisat ökar deltagandet i cellprovsprogrammet. För det första måste kallelser skickas ut ordentligt. För det andra måste det vara tydligt i kallelsen vart man ska gå och när man ska dit.

– Ett par gånger har vi sett att landsting inte har skickat ut inbjudningar, och då kommer det såklart ingen för provtagning. Sedan måste vi hela tiden arbeta på förtroendet genom att sprida information, genom exempelvis media och patientföreningar.

Livmoderhalscancer är en relativt ovanlig tumörform. Innan det nationella screeningprogrammet togs fram var risken för en kvinna att drabbas någon gång i livet 2 procent. Idag ligger den siffran på 0,2 procent för dem som alltid deltar i provtagningarna enligt rekommendation, vilket i de flesta åldrar är vart tredje år.

Nya och säkrare tester

2015 tog Socialstyrelsen beslut om att analysen av cellprovstesterna skulle bytas ut. Tidigare lästes alla prov av manuellt. Idag läser en maskin av proverna genom ett molekylärt PCR-test. Förändringen innebär att den som alltid deltar i cellprovstesterna enligt rekommendation minskar sin risk att drabbas av livmoderhalscancer med 95 procent.

– De nya testerna är en modernisering som har ökad säkerhet. Tidigare hade de som alltid deltog 90 procents minskad risk att drabbas av cancer, idag är det 95 procent. Så skyddet har ökat, även om det var väldigt bra tidigare också, säger Joakim Dillner.

Karolinska Universitetssjukhuset är sedan många år ansvarigt för kvalitetsregistret. Det innebär bland annat att ta emot inrapportering från landstingen om kallelser och resultat för att, med hjälp av folkbokföringsregistret, kunna ta fram statistik på hur många kvinnor som deltar i programmet.

– Om inte alla landsting rapporterar in så publicerar vi ingen statistik. Om man ska be över 700 000 kvinnor om året att ta prov då måste vi kunna leverera en ordentlig uppföljning. Så allt under 100 procents inrapportering är för dåligt, säger Joakim Dillner.

Stockholm något sämre deltagande

Målsättningen är att 85 procent av alla kvinnor ska delta i cellprovsprogrammet. Joakim Dillner berättar att ungefär hälften av landstingen är uppe i den siffran idag och Sverige har ett av det högsta deltagandet i världen. Stockholms läns landsting har dock ett av Sveriges lägsta deltagandesiffror.

– Vi har något av ett storstadsproblem här. Det mesta som går att mäta är dock bra skött. Det är sällan kallelser inte går ut i tid i Stockholm. Vi måste nog helt enkelt fundera över mer innovativa sätt att nå ut till dem som inte kommer.

Text och foto: Linn Almerud