Första operation med trådlös pacemaker genomförd i nya sjukhusbyggnaden Solna

Nyhet

För första gången i Stockholm har en patient fått en trådlös pacemaker inopererad; det var en lyckad operation som genomfördes i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Ingreppet är inte unikt men i hela världen har bara ungefär 600 personer genomgått operation för att få en trådlös pacemaker och ingen sådan operation har hittills genomförts i Stockholm.

– Operationen är ett bra exempel på högspecialiserad vård som genomförs i den nya sjukhusbyggnaden. De nya operationssalar är både större och har ny röntgenutrustning och mycket bra ventilation säger Fredrik Gadler, docent och överläkare, som genomförde operationen.

För patienten är fördelen att risken för komplikationer under det första året halveras. För patienter som får pacemaker med sladd är risken för komplikationer cirka 5-6 procent under det första året medans det för patienter med pacemaker utan sladd är en risk på ca 2-3 procent. Den trådlösa pacemakern är också betydligt mindre, dess volym utgör bara en tiondel av en pacemaker med sladd.

Bakgrund

Den första pacemakern som var möjlig att operera in byggdes av Rune Elmqvist och opererades in i den första patienten på Karolinska Universitetssjukhuset 1958 av överläkare Åke Senning. Operationen gick bra men pacemakern fungerade endast i tre timmar. Följande dag opererades en ny pacemaker in som höll i två dagar. Patienten hette Arne Larsson och blev en stor förespråkare för pacemaker. Han avverkade 26 pacemakers under sin livstid och överlevde både Elmqvist och Senning. Arne Larsson dog 2001, 43 år efter att han fått sin första pacemaker.