Tableau samlar alla fakta

Nyhet

Ett nytt digitalt planeringsverktyg ska visa dagsaktuell statistik i hela vårdkedjan och ge en bättre överblick av vårdens resurser. På sikt kan minskade köer bli ett resultat.

Hösten 2016 inleddes pilotarbetet med att ta fram en "one pager" i Taktiskt Forum Operation*. Tanken var att en enda sida skulle illustrera hela vårdkedjans kapacitet och utfallsmått och ligga till grund för planeringen av operationer de närmaste veckorna.

Men arbetet var tidskrävande och tillsammans började den operativa chefen på Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) Sara Lindholm Larsson och verksamhetsutvecklaren Edvin Emanuelsson att fundera över en ny digital lösning i programmet Tableau.

– I dag kallas den Taktiskt forums digitala vy, en tema- och funktionsgemensam vy som vi i Funktion PMI har utvecklat tillsammans med opererande teman och kliniker. Den första arbetsversionen testades i slutet av april och vi hoppas att den ska kunna användas i skarpt läge senast i höst, säger Edvin Emanuelsson.

Samlar data

Taktiskt forums digitala vy samlar data från olika journalsystem såsom TakeCare och Orbit och ska initialt användas som ett planeringsverktyg för operationsverksamheten av funktionsområdeschefer och patientområdeschefer/klinikchefer. Förhoppningen är att det senare ska kunna användas av alla teman.

– Data i vyn skärs på kategorier såsom tidsperiod, beställare, utförare och akut/elektiv. Sammanfattande siffror presenteras tillsammans med detaljerade trender och i vyn.syns, bland annat köutveckling och omplaneringsstatistik, förklarar Edvin Emanuelsson.

Han säger att ett mål är att underlätta samarbetet mellan olika verksamheter, bland annat genom frekvent uppdatering av data i 24-timmarsintervaller och genom att alla enheter enkelt kan se varandras data.

– Vyn är ett levande redskap och kommer säkerligen att utvecklas snabbt efter nya behov. Vi tror att det kan vara ett bra underlag i utvärderingar och analyser och därigenom bidra till att trigga igång nya arbetssätt. En ambition är förstås att bidra till att utnyttja sjukvårdens kapacitet ännu bättre och bland annat minska antalet inställda operationer, säger Edvin Emanuelsson.

Mottagandet har hittills varit väldigt positivt och Edvin Emanuelsson tror att fler yrkeskategorier som använder Tableau kan komma att bli användare av planeringsverktyget i framtiden, exempelvis personal- och verksamhetsutvecklare Sara Lindholm Larsson är entusiastisk inför lanseringen;

– Det här är en unik möjlighet att i princip i realtid följa våra produktions- och kapacitetsutfall i hela vårdkedjan. Det skapar värde för både tema och funktion och möjliggör datadrivna beslut, säger hon.

Text Catharina Bergsten, Foto Anders Norderman