Grattis! Traumacentrum Karolinska 20 år

Nyhet

Karolinskas Traumacentrum bildades för 20 år sedan, och 2006 fick Karolinska det högspecialiserade uppdraget att omhänderta och vårda de allra svårast skadade patienterna från hela Stockholms län. Idag tar Traumacentrum emot patienter från fler delar av Sverige och är landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter.

Med erfarenheter och lärdomar från den stora patientgruppen så finns det idag större chanser än någonsin för patienter att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka.

- I Stockholm överlever fler idag jämfört med för 10-15 år sedan tack vare snabba transporter, rätt insatser på skadeplatsen och av den gedigna erfarenheten hos traumateamen på sjukhuset, säger Lennart Adamsson, verksamhetschef för Traumacentrum Karolinska.

Fjorton kliniker på Karolinska ingår i Traumacentrum, som fungerar som en paraplyorganisation för de 5000 medarbetare på sjukhuset som arbetar med trauma.

Traumaråd Stockholms län

Traumacentrum Karolinska har även fått uppdraget att bilda och vara sammankallande för ett traumaråd för Stockholms län. Representanter från alla akutsjukhus i Stockholm, SOS alarm, ambulansföretagen, rehabiliteringscentra och Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, samlas i rådet som ska fungera som ett kompetenscentrum och plattform för att leda traumavården i länet.