Hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida hjärtflimmer

Nyhet

Högintensiv träning och måttlig alkoholkonsumtion kan öka risken för framtida hjärtflimmer hos yngre män visar en ny avhandling. Risken att drabbas av framtida hjärtflimmer ökar redan vid ett till två glas alkohol om dagen hos både män och kvinnor.

Regelbunden låg till måttligt intensiv fysisk aktivitet, exempelvis dagliga promenader eller cykelturer minskar risken för framtida förmaksflimmer hos både män och kvinnor. Stora mängder högintensiv fysisk aktivitet kan däremot öka risken för förmaksflimmer hos yngre män, hos kvinnor fanns däremot ingen sådan riskökning.

-Redan vid måttlig alkoholkonsumtion kan risken för förmaksflimmer öka. En hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida förmaksflimmer hos både män och kvinnor säger Nikola Drca, biträdande överläkare, som skrivit avhandlingen.

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så effektivt som det brukar göra. Förmaksflimmer är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. Förekomsten av förmaksflimmer är cirka 3 % i den vuxna befolkningen och ens livstidsrisk uppgår till över 20 %.

Avhandlingen har undersökt hur en förändring av livsstilsfaktor, särskilt alkohol och motion kan påverka risken för förmaksflimmer.

Läs mer: länk till avhandlingen.