Kommentar till artiklar i media om traumavård

Nyhet

Med anledning av artiklar i media om den framtida traumavården i Stockholm ger Melvin Samsom, sjukhusdirektör följande kommentar:

Karolinska är en del av sjukvårdssystemet och de genomgripande förändringar som pågår inom Stockholms sjukvård. Det innebär att vi ska hitta nya lösningar för att uppfylla vårt uppdrag och bidra till att den framtida sjukvården blir ännu bättre än idag. Det övergripande syftet är att skapa tydliga vårdnivåer för att kunna möta det växande behovet av sjukvård i framtiden. Som Yvonne Åkerlind Haglund, temachef för Trauma och Reparativ Medicin, tidigare förklarat så undersöker vi olika alternativ som syftar till att använda hela den kapaciteten som finns på våra två sajter i Solna och i Huddinge. NKS erbjuder en helt ny och högteknologisk miljö som ska användas i full utsträckning och i nära samarbete med andra närliggande sjukhus. Karolinska har som mål att erbjuda den bästa traumavården för patienter båda inom och utanför vår region. Det pågående arbetet innehåller utveckling av nya arbetssätt inom SLL nätverket och samtidigt tittar vi på hur trauma och akutvård organiseras på andra universitetssjukhus i Europa, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör.

Läs mer:

Beslutet från 2013 om vårdinnehållet på Karolinska Universitetssjukhuset finns här:

http://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/files/politiska-organ/landstingsstyrelsen/produktionsutskottet/2013/2013-04-23/punkt07.pdf

Senast uppdaterade beslut från 2017 om vårdinnehållet på Karolinska finns här:

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Halso-och-sjukvardsnamnden/2017/170321/11%20Karolinska%20Universitetssjukhuset%20Solna%20respektive%20Huddinges%20uppdrag,%20verksamhetsinnehåll.pdf

Artiklar i Svenska Dagbladet:

https://www.svd.se/akutvarden-pa-nya-karolinska-utreds-efter-harda-kritiken

https://www.svd.se/stockholm-blir-samre-rustat-for-en-stor-katastrof