Landstingets centrala ledning samlad till katastrofläge

Nyhet

Med anledning av de allvarliga händelser som inleddes med att en lastbil körde in i människor på Drottninggatan i Stockholm samlar landstinget nu alla resurser.

Landstinget centralt har gått upp i det beredskapsläge som heter katastrofläge. Hälso- och sjukvårdens samlade resurser kommer att användas och samtliga akutsjukhus är involverade i arbetet. Omfattningen av händelserna på Drottninggatan är inte helt kända ännu. Det finns också uppgifter om ytterligare händelser i centrala staden och i kollektivtrafiken.