Bra för hjärnan

Nyhet

Kan förändrad livsstil påverka Alzheimers sjukdom? Det ska nu forskare ta reda på i en studie med gymträning, kosthållning och minnesträning hos personer som nyligen fått sin alzheimerdiagnos.

– Det blir spännande att se om den här studien kan komma många till gagn, säger Ulrika Akenine, forskningssjuksköterska.

Ulrika Akenines egen kopp. Foto: Oscar Segerström

Huvuddelarna i den nya studien, MIND-AD som den kallas, handlar om fysisk träning, kostrådgivning, kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer och kognitiv träning.

– Med Mind-AD följer vi livsstilsfaktorer på många plan, medicinskt via monitorering av de vaskulära riskfaktorerna, kognitivt, fysiskt och med kostråd. Det blir en helhet.

Läs artikel om studien i Kmagasin: Bra för hjärnan 

I Karolinskas magasin finns mer att läsa i ämnet: Kmagasin tema Åldrande och Demens  

 

Fakta: I MIND-AD följs effekterna av att påverka livsstilsfaktorer hos en grupp som är i tidig fas av Alzheimers sjukdom. Det är en EU-studie som leds av Miia Kivipelto, temachef Tema Åldrande och professor.