Nya vårdnivån "intensivakut" - en del av Karolinskas nya uppdrag

Nyhet

Ett beslut fattat i Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN förtydligar Karolinskas uppdrag och verksamhetsinnehåll, bland annat för den kommande intensivakuten i Solna som planeras att öppna under 2018.

Beslutsunderlaget blev offentligt den 10 mars.

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är en del av Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting, SLL. En viktig del av sjukhusets uppdrag om att bedriva högspecialiserad vård, är uppdraget till den nya akutmottagningen för vuxna som ska öppna i Solna under 2018. Intensivakuten föreslås bli en egen vårdnivå i länets nya struktur för akutsjukvård, en vårdnivå som inte tidigare funnits i Sverige. Den kommer att ha ett helt annat uppdrag än dagens akutmottagning i Solna.

– Innehållet i detta tjänsteutlåtande bekräftar till stor del den plan vi på Karolinska har arbetat efter sedan 2013. Den tydliga nivåstrukturering som nu fastslås i SLL ligger också helt i linje med vad som planeras och till del redan genomförs internationellt och nationellt. Karolinskas uppdrag inom högspecialiserad universitetssjukvård tydliggörs nu ytterligare vilket ger oss möjlighet att fokusera våra medarbetares kompetens, till de patienter som verkligen behöver den, i Stockholm och nationellt, säger Andreas Ringman Uggla, operativ chef och produktionsdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

I beslutsunderlaget beskrivs vilka patientgrupper som ska tas emot på intensivakuten: Det handlar om patienter som remitteras från andra vårdgivare (utifrån vissa kriterier) eller patienter som går under aktiv behandling på Karolinska Solna och som behöver akut vård. Dessutom ska vissa specifika patientkategorier styras direkt till sjukhuset: traumapatienter, strokepatienter aktuella för trombektomi, och vissa andra akuta fall.

Patrik Rossi, funktionschef, Funktion Akut

Vilka ska jobba på intensivakuten?

– En viktig princip är att vi på intensivakuten måste kunna ta hand om minst två svårt sjuka patienter samtidigt, dygnet runt. Som vi kan bedöma i dagsläget kommer vi att behöva medarbetare med stor erfarenhet av akutsjukvård där tyngdpunkten kommer att ligga på kompetenser inom akutsjukvård, akut internmedicin och primärt traumaomhändertagande, för alla personalkategorier. När vi vet mer om patientgrupper och volymer, kommer vi att ha en klar bild av personalbehovet, säger Patrik Rossi, funktionschef för Funktion Akut, den del av organisationen på Karolinska där intensivakuten kommer att ingå.

Vuxenakuten Karolinska Solna - vård som vanligt

Vuxenakuten på Karolinska Solna tar emot patienter i behov av akut vård som vanligt i nuvande lokaler på Karolinska Solnas sjukhusområde. Intensivakuten planeras att öppna först under 2018.

Fakta akutverksamheten på Karolinska och inom SLL

Barnakutmottagningen Solna