Abortmottagningen Solna stänger 1 april

Nyhet

Abortmottagningen (SESAM/ Gyn Dagvård) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna slutar ta emot patienter för abort eller preventivmedelsrådgivning från och med den 1 april 2017.

Inga nybesök tas emot från och med den 1 april 2017, men behandlade patienter kommer att följas upp efter detta datum.

Anledningen till att abortmottagningen stänger är att landstingets uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset har förändras, inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. Karolinska Solna ska fokusera på högspecialiserad vård.

Vissa Solnapatienter till Huddinge

Vissa patienter som hör till Karolinskas högspecialiserade uppdrag, till exempel patienter som har en sjukdom som gör att de är i behov av avancerad preventivmedelsrådgivning eller särskild vård vid abort, kommer att tas emot av Karolinska Universitetssjukhuset även framöver, men då i Huddinge.

Patienter i Solnaområdet som inte hör till det högspecialiserade uppdraget hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning var de ska vända sig.

Alla typer av abort samt preventivmedelsrådgivning i Huddinge

Huddinge kommer att ta emot patienter från tidig till sen abort och preventivmedelsrådgivning, inklusive det högspecialiserade uppdraget.

Kontakta 1177