Karolinska kraftsamlar och ökar antalet specialistutbildade sjuksköterskor

Nyhet

I Sverige har vi en nationell utmaning i vården där vi saknar specialistutbildade sjuksköterskor inom flera områden. Karolinska har idag Sveriges största och bredaste uppdrag inom intensivvård. För att klara det tar man nu krafttag och erbjuder utbildning för fler blivande specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

För att klara kommande uppdrag samt kunna vårda fler patienter inom befintligt uppdrag så satsar Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare på fler specialistsjuksköterskor. Satsningen riktar sig till medarbetare som är grundutbildade och som vill vidare, sjuksköterskor som går specialistutbildning samt sjuksköterskor utanför Karolinska Universitetssjukhuset som ser en möjlighet att göra skillnad. Dessutom pågår ett nära samarbete med Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola för att kunna bereda utbildningsplatser i tillräcklig mängd.

- Vi ser utbildning av specialistsjuksköterskor som en kompetensutveckling samt ett sätt att attrahera nya medarbetare. Att nu satsa på specialistutbildning möjliggör att fler patienter får bättre vård samt bidra till att lösa delar av den resursbrist som vi och många andra vårdgivare har. Vi har en mycket stor intern kompetens för handledning, utbildning och forskning vilket vi hoppas ska motivera sjuksköterskor att ansluta sig till det här programmet, säger Markus Castegren, överläkare och funktionsområdeschef intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Satsningen sker inom PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) i Huddinge och Solna.