Samarbete inom nätverkssjukvård minskar väntetider för ortopediska operationer

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset kommer att starta ett samarbete med Aleris Specialistvård Nacka som ett led i att minska väntetider för patienter för ortopediska operationer och även utöka antalet vårdplatser.

Samarbetet som är en utveckling av nätverkssjukvården, gäller ortopediska operationer som höft- och knäledsplastik, startar vecka 6 och pågår under fem veckor.

Ortopedkirurger från Karolinska Universitetssjukhuset kommer att operera och samarbeta i team med operationspersonal från Aleris Specialistvård Nacka. Patienterna kommer också att läggas in på vårdavdelning i Nacka.