Kompetensstegar för yrken inom klinisk vård

Här på Karolinska Universitetssjukhuset kan du utvecklas under hela din yrkeskarriär. Vi har idag kompetensstegar för 15 av våra yrken inom klinisk vård för att visa på möjligheterna för att på ett konkret och strukturerat sätt bibehålla eller ta nya steg i din karriär.

Visionen på Karolinska Universitetssjukhuset är att vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Ett av de viktigaste stegen för att nå vår vision är att tillvarata och främja din utveckling utifrån verksamhetens uppdrag och patienternas behov.

Våra kompetensstegar är kompasser för att du som medarbetare lätt ska kunna se vad som krävs av dig för att utvecklas inom respektive yrkesroll. Utifrån kompetensstegen kan du också vara tydlig med dina ambitioner och önskad utvecklingsinriktning i dialogen med din chef.

Din kompetenshöjning sker till största del i ditt dagliga arbete och det är din personliga målsättning tillsammans med verksamhetens uppdrag som styr vägen och aktiviterna för din utveckling. För att gå vidare till nästa nivå på din kompetensstege krävs att både formella och reella krav på kunskaper, kvalitet och skicklighet är uppfyllda. Det kan innebära att du genomgår vidareutbildningar men att du också behöver omsätta kunskaperna och visa på din kompetenshöjning i ditt dagliga kliniska arbete.

Hur Karolinska arbetar med kompetensstegarna

Processledarna Jessica Olofsson och Viveka Palmqvist berättar om kompetensstegarna. Sjuksköterskorna Johanna Sjöström och Veronica Ramirez Johansson medverkar och berättar om hur de arbetar med kompetensstegen.

Här finner du ditt yrkes kompetensstege:

1. Arbetsterapeut steg 1-6

2. Audionom steg 1-5

3. Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi steg 1-7

4. Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin steg 1-6

5. Dietist steg 1-6

6. Fysioterapeut steg 1-6

7. Kurator steg 1-6

8. Logoped steg 1-6

9. Medicinsk sekreterare steg 1-5

10. Psykolog steg 1-7

11. Röntgensjuksköterska steg 1-7

12. Sjukhusfysiker steg 1-6

13. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska steg 1-7 vers 2

14. Specialistsjuksköterska & barnmorska steg 4.1–4.4 och 5–7

15. Barnmorska steg 1-7

16. Undersköterska steg 1-5

Vill du fördjupa dig i hur vi inom regionen arbetar med kompetensstegarna, läs gärna mer här.