Motoriska funktionsvariationer hos extremt för tidigt födda kan upptäckas redan vid tre månaders ålder

Nyhet

Ny forskning från Karolinska visar att barn med motoriska funktionsvariationer visar tecken på dessa redan vid tre månaders ålder.

I neonatalvården bedriver vi forskning inom en rad olika områden - bland annat omvårdnad, medicin, dietik, management, farmakologi och fysioterapi.

I dagarna har vår fysioterapeut Maria Örtqvist och hennes kollegor publicerat ny forskning om extremt för tidigt födda barn. De har funnit att funktionsvariationer med koppling till motorik, såsom motorisk koordinationsstörning, cerebral pares, ADHD, autismspektumtillstånd, epilepsi, blindhet, motorneuronsjukdomar och intellektuell funktionsnedsättning kan förutspås redan vid tre månaders ålder genom att man tittar på barnets rörelser.

Eftersom hjärnan har extra stor förmåga att utvecklas tidigt i livet är detta viktig information. Då kan barn med motoriska svårigheter tidigt få chans att öva lite extra på viktiga motoriska färdigheter.

Studien heter "Early prediction of neurodevelopmental outcomes at 12 years in children born extremely preterm".