Porfyriner, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
 • Koproporfyrin, U-
 • Uroporfyrin, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i Porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri när Porfyriner, total, kvant, U- givit ett högt värde.

Analysen kan även användas vid utredning av ärftliga hyperbilirubinemier och andra tillstånd med intrahepatisk cholestas.

Metod:
Högupplösande vätskekromatografi med fluorometrisk detektion.
Remiss:

Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Remisser").

Ange på remiss:

 • Patient-ID: personnummer och namn
 • Tid: provtagningsdatum och föregående provtagningsdatum
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet (ifall blodprov skickas samtidigt).

 
För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data
 • Medicinering
Provtagning:
Ungefär 20 ml urin utan tillsats. Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). Plastbehållare med skruvlock, får maximalt fyllas till tre fjärdedelar. Ljusskydda.

Tilläggsinformation

Se "Provtagning och förberedelse" (i högermenyn under "Om provtagning") för generell information.

 • Patienten bör om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet (analysen blir något osäkrare på utspätt prov). 
 • Märk behållaren med RID-nummer (eller personnummer och namn) och provtagningsdatum.
 • Ljusskydda behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.
Förvaring / transport:

Urinprovet ska skickas omedelbart efter provtagningen så att de är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport. Urinprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).
 

Adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per månad. Besvaras med utlåtande av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
U-Kreatinin ingår automatiskt.

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.