Porfyrin, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Koproporfyrin, U-
  • Uroporfyrin, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri när U-Porfyrin, total givit ett högt värde.
Analysen kan även användas vid utredning av ärftliga hyperbilirubinemier och andra tillstånd med intrahepatisk cholestas.

Metod:
HPLC, fluorometri.
Remiss:

Konsultremiss för porfyriutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremsiss. Om blodprover skickas samtidigt skall remissen visa samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Provtagning:
Tag ca 20 mL stickprov av urin utan tillsats (gärna morgonurin). Eftersom analysen blir något osäkrare på utspätt prov bör patienten om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet. Märk flaskan med namn, personnummer och datum. Provtagningskärlet skall ljusskyddas med t ex aluminiumfolie och förvaras i kylskåp när det ej är under transport.
Förvaring / transport:
Provet skall normalt skickas omedelbart så att det når laboratoriet inom ca 24 timmar.
Urinprover som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, bör frysas och sändas med frystransport vid senare tillfälle.
Referensintervall:
Se utlåtande.
Ackreditering:
Ja.