Porfyrin, fraktionering, F-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Koproporfyriner, F-
  • Protoporfyriner, F-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri när F-Porfyrin, total givit ett högt värde och vid misstanke om eller anlagsbestämning för hereditär koproporfyri eller porfyria variegata.
Metod:
HPLC, fluorometri.
Remiss:

Konsultremiss för porfyriutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremsiss. Om blodprover skickas samtidigt skall remissen visa samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Provtagning:

Tag en golfbollsstor bit av feces, så färsk som möjligt. Märk burken med namn, personnummer och datum. Provtagningskärlet skall ljusskyddas med t ex aluminiumfolie och förvaras i kylskåp när det ej är under transport.

Förvaring / transport:
Provet skall normalt skickas omedelbart så att det når laboratoriet inom ca 24 timmar.
Fecesprover som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, bör frysas och sändas med frystransport vid senare tillfälle.
Referensintervall:
Se utlåtande.
Ackreditering:
Ja.