Porfyriner, fraktionering, F-

CMMS

Alternativa sökord:
 • Koproporfyriner, F-
 • Protoporfyriner, F-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår i Porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri när Porfyriner, total, kvant, F- givit ett högt värde och vid misstanke om eller anlagsbestämninför hereditär koproporfyri eller porfyria variegata.
Metod:
Högupplösande vätskekromatografi med fluorometrisk detektion. 
Remiss:

Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Remisser").

Ange på remiss:

 • Patient-ID: personnummer och namn
 • Tid: provtagningsdatum och föregående provtagningsdatum
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet (ifall blodprov skickas samtidigt)

 
För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data
 • Medicinering
Provtagning:
Ungefär 15 ml feces. Plastbehållare med skruvlock, får maximalt fyllas till hälften. Ljusskydda.

Tilläggsinformation

Se "Provtagning och förberedelse" (i högermenyn under "Om provtagning") för generell information.

 • Se "Övrigt provtagningsmateriel" (i högermenyn under "Provtagningsmateriel") för provtagningsburk för porfyriner i feces.
 • Märk behållaren med RID-nummer (eller personnummer och namn) och provtagningsdatum.
 • Analysmetoden kräver att feces är färsk och konsistensen fast till formad
 • 15 ml motsvarar ungefär en matsked.
 • Ljusskydda behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.
Förvaring / transport:

Fecesprov ska skickas omedelbart efter provtagningen så att de är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport. Fecesprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).
 

Adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna   

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per månad. Besvaras med utlåtande av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren. 
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.