Porfobilinogendeaminas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri samt i anlagsbestämning för akut intermittent porfyri.

Metod:
Enzymmätning, fluorometri.
Remiss:
Remiss för utskrift: Porfyriutredning.

Ange på remiss:

  • patientidentitet: personnummer och namn
  • provtagningsdatum och eventuell föregående provtagningsdatum
  • remitterande läkarens namn
  • kombikakod, beställarens fullständiga adress samt eventuell fakturaadress 
  • provmaterial samtycke/ej samtycke till sparande av provet
  • data och önskemål/frågeställning
  • medicinering
  • akutsvar: markera i avsedd ruta.
Provtagning:
Venblod. Planera provtagningen till början av veckan. 4 st Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 ml. Vänd rören 5-10 gånger direkt efter provtagningen. Ljusskydda. Förvara som helblod i rumstemperatur. 

Tilläggsinformation

Se Provtagning och förberedelse för generell information.

Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. 
Ljusskydda provrören med t ex aluminiumfolie och förvara i rumstemperatur. Provrören får ej frysas, får ej centrifugeras.

Förvaring / transport:

Blodrören måste skickas som helblod i rumstemperatur omedelbart efter provtagningen. Måste vara framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar: måndag till onsdag hela dagen, torsdag senast klockan 13.00.

Se Packning och transport för packningsinstruktioner. Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).
 
Adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

Referensintervall:
Mer än 20 nkat/L erytrocyter.
Mer än 70 pkat/g hemoglobin.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 gånger per månad.
Besvaras av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.