Porfobilinogendeaminas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut porfyri samt i anlagsbestämning för akut intermittent porfyri.

Metod:
Enzymmätning, fluorometri.
Remiss:
Remiss Elektroniskt via TakeCare.
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Remisser").

Ange på remiss:
 • Patient-ID: personnummer och namn
 • Tid: provtagningsdatum och föregående provtagningsdatum
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet.
 
För att rätt kunna bedöma remissen ange:
 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data
 • Medicinering
Provtagning:
Venblod. Planera provtagningen till början av veckan. 4 st Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 ml. Vänd rören 10 gånger direkt efter provtagningen (eller använd provrörsvagga). Ljusskydda. Förvara som helblod i rumstemperatur.
 

Tilläggsinformation

Se "Provtagning och förberedelse" (i högermenyn under "Om provtagning") för generell information.

 • ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl 
 • fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör
 • ljusskydda provrören med t ex aluminiumfolie och förvara i rumstemperatur
 • provrören får ej frysas, får ej centrifugeras.
Förvaring / transport:

Blodrören måste skickas som helblod i rumstemperatur omedelbart efter provtagningen.
Måste vara framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar: måndag till onsdag hela dagen, torsdag senast klockan 13.00. 

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).
 

Adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna   

Referensintervall:
Mer än 20 nkat/L erytrocyter.
Mer än 70 pkat/g hemoglobin.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 gånger per månad.
Besvaras av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.