Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande sjukhus med ett uppdrag att bedriva och utveckla sjukvård, forskning och utbildning. På vår webbplats kan du som är patient, närstående, vårdgivare, forskare eller arbetssökande läsa mer om vår högspecialiserade vård.

karolinska.se

Karolinska University Hospital is one of Europe's leading hospitals with a mission to conduct and develop healthcare, research, and education. On our website, you can read more about our highly specialized care if you are a patient, relative, healthcare provider, researcher, or potential employee.

karolinska.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Universitetets webbplats vänder sig till studenter, forskare, medarbetare, samarbetspartners och till dig som vill veta mer om medicinsk forskning och utbildning.

ki.se

Karolinska Institutet is one of the world's leading medical universities. The university's website is aimed at students, researchers, employees, partners and those who want to know more about medical research and education.

ki.se