Nominera till priset Genombrott i Klinisk Forskning 2017

Nyhet

Välkommen med din nominering till årets pris för Genombrott i klinisk forskning. Sista dag för nomineringen är den 4 september 2017.

Landstingets FoUU-råd vill genom priset, Genombrott i klinisk forskning, uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för våra patienter. 

Det kan röra sig om forskning som gör att vi idag:

 • ställer tidigare och säkrare diagnoser
 • räddar liv
 • förebygger sjukdom
 • botar sjukdomar
 • har kortare sjukhusvårdtider eller
 • bidrar till mindre lidande och färre komplikationer

En sakkunniggrupp kommer att bedöma nomineringarna och föreslå en pristagare. Prissumman uppgår till 50 000 kronor som pristagaren får använda för egen utveckling.

Se tidigare pristagare

Nomineringsinstruktioner

Den forskare som du vill nominera ska vara anställd och arbetar kliniskt under 2015 inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län.

Genombrottsforskningen ska vara publicerad i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och är inte begränsad till en viss tidsperiod.

Du som nominerar ska vara anställd inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län. Du kan inte nominera dig själv till priset.

Nomineringen ska innehålla

 1. Namn, titel, arbetsplats, telefon och mail för både dig som nominerar och den du nominerar.
 2. Var inom SLL-finansierad verksamhet den nominerade är kliniskt verksam samt anställningsform.
 3. En koncis motivering, i en mening, om varför den nominerade föreslås erhålla priset.
 4. En kort beskrivning (högst 1 A4-sida) av det vetenskapliga arbetet samt tillämpningen,
 5. det vill säga vad forskningen lett till i den kliniska verksamheten.
 6. Ange 5 publikationer kopplade till genombrottet i den kliniska forskningen.

Skicka din nominering senast 4 september 2017

Mejlas till Kristin Blidberg (kristin.blidberg(at)sll.se) 

Välkommen med din nominering!