Mekoniumaspiration (MAS)

Mekonium är namnet på den avföring som samlas i tarmarna under fosterlivet. Om ett barn under en besvärlig förlossning blir mycket stressat, exempelvis på grund av syrebrist, kan det leda till att barnet bajsar i fostervattnet och även försöker ta andetag redan innan födelsen. Det kan leda till att barnet får ner bajstillblandat fostervatten i lungorna, det vill säga aspirerar mekonium.

Mekonium triggar igång en inflammatorisk reaktion, en slags kemisk lunginflammation. Ibland har barnet svårt att komma igång att andas direkt efter födelsen, ibland kommer symptomen under de första levnadstimmarna med flåsig andning, stigande syrgasbehov och ofta snabb försämring. På röntgen av lungorna ses ett typiskt fläckigt mönster.

Behandlingen är andningsstöd med syrgas, CPAP och respirator i svårare fall. Antibiotika ges eftersom det finns risk för en pålagrad bakterieinfektion.

Mekoniumaspirationsyndrom (MAS) leder ofta till högt blodtryck i lungorna, pulmonell hypertension (PPHN). Med neonatal intensivvård läker MAS inom 1-2 veckor.

Läs mer