Medicinsk Bild Huddinge och Solna

Till oss kommer du när din läkare behöver komplettera journaldokumentationen med en fotografisk bild.

För att vi ska kunna fotografera dig krävs en fotobeställning. Den får du av din behandlande läkare.

Fotografering för sjukhusets journalsystem sker i våra ateljéer i Huddinge eller i Solna. Vi har drop-in- tider men du kan även boka tid för fotografering.

Medicinsk Bild, Huddinge
Intern adress C2-48
Tel 08–585 88 000

Medicinsk Bild, Solna
Intern adress B1:00
Tel 08–585 88 000

Öppettider 08.00–12.00, 13.00–16.00, fredagar 08.00–12, 13.00–15.00

Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon om du har frågor.

Inför besöket

Besöket kostar ingenting, men för att vi ska kunna fotografera dig krävs en fotobeställning. Den får du av din behandlande läkare. Du behöver ta ställning tillom dina bilder kan användas i utbildnings och/eller forskningssyfte. Kryssa för det allternativ du väljer och skriv under blanketten. Det är viktig att du har beställningen med dig vid fotograferingstillfället

Under besöket

Du fotograferas av en sjukhusfotograf. Ibland behöver du klä av dig för att synligtgöra delar av din kropp som ska dokumenteras. Önskar du en kvinnlig fotograf måste du kontakta oss och boka en tid för fotografering.

Efter besöket

Dina bilder läggs in i journalen och kan granskas av din behandlande läkare. Bilderna hanteras som övrig journalinformation och omfattas av samma lagar.