Reproduktionsmedicin

Ring oss

08-585 875 06

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag 07:00 - 15:00
 • Tisdag 07:00 - 14:00
 • Onsdag - Torsdag 07:00 - 15:00
 • Fredag 07:00 - 13:00
 • Tidsbokning/rådgivning: 08-585 875 06
 • Återbud: 08-585 816 15

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge 7, Novumhuset plan 4 Hiss F, Hälsovägen 7 eller Blickagången 6, Flemingsberg, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Ofrivillig barnlöshet, Oförklarad infertilitet, Fertilitetsbevarande åtgärder

alla

kvinnlig faktor,

manlig faktor,

äggdonation,

spermiedonation,

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet, hos både män och kvinnor.

Jul- och nyårshelgen 2017-2018

Reproduktionsmedicin öppet för bokade besök alla vardagar.

Reproduktionsmedicinska laboratoriet har ordinarie drop-in vardagar och stängt dag före helgdag samt stängt helgdagarna.

De medicinska sekreterarna har telefontider 3-5 januari 2018.

Det går bra att ringa telefonbarnmorskorna under följande telefontider:

22/12 07:00-12:00
27/12 07:00-14:00
28/12 07:00-14:00
29/12 07:00-13:00

2/1 07:00-14:00
3/1 07:00-15:00
4/1 07:00-15:00
5/1 07:00-13:00

Offentligt finansierad assisterad befruktning

Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Stockholms län. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdval Stockholm är ett patientvalssystem i Stockholms län där patienter har möjlighet att själva välja vilken klinik de vill vända sig till. Det innebär att Stockholms läns landsting godkänner samt tecknar avtal med vårdgivare inom gynekologi där offentligt finansierad assisterad befruktning utförs. 

Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (läkarremiss) för behandling med assisterad befruktning. En fertilitetsutredning måste därför vara utförd på godkänd klinik innan behandlingen kan påbörjas. Om du/ni flyttar till annat landsting krävs en specialistvårdsremiss från det nya hemlandstinget, även om du/ni flyttar under pågående behandling.

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

 • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet.
 • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin.
 • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

Det medicinska beslutsunderlaget skickas av din läkare till Reproduktionsmedicin för bedömning och slutgiltigt godkännande. När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt skickar vi ett brev till dig/er.  Brevet innehåller en bekräftelse och information om att du/ni kan välja att få behandling vid någon av Stockholms läns landstings godkända kliniker. (bokstavsordning)

är de kliniker som idag är godkända.

Observera

Har din remiss ett senare datum än 1 maj 2017 kommer din remiss inte att skickas tillbaka till din inremitterande läkare. Du kommer, om du inte har gjort ett vårdval, att erbjudas vård och behandling på Reproduktionsmedicin Karolinska.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

En ny lag trädde i kraft från den 1 april 2016 som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Stockholms län. Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (läkarremiss) för behandling med assisterad befruktning. En fertilitetsutredning måste därför vara utförd hos en gynekolog som har vårdvalsavtal med Stockholms läns landsting.

Det medicinska beslutsunderlaget skickas av din läkare till Reproduktionsmedicin för bedömning och slutgiltigt godkännande. Därefter skickar vi en bekräftelse till dig på att du kan välja att få din behandling med insemination av donerade spermier vid någon av Stockholms läns landstings godkända kliniker. Du placeras i Stockholms läns landstings gemensamma kö för spermiedonation.

Tills vidare gäller att offentligt finansierad behandling för IVF med donerade spermier (D-IVF) endast utförs vid Reproduktionsmedicin.

Kontakta de medicinska sekreterarna

När du kontaktar de medicinska sekreterarna på telefon får du en tid då vi ringer upp dig. Observera att din nummerdisplay visar "dolt nummer" när vi ringer upp. Fråga oss om remisser, kötid, kostnader etc. (inte medicinska frågor, då ringer du barnmorskorna). Om du flyttar ändras din adress hos oss då vi är kopplade till folkbokföringen.

Telefonnummer: 08-585 816 15

Vill du skicka e-post till oss? E-postadress till Reproduktionsmedicin.
Observera att du inte kan avboka ditt besök via e-post.

Faxnummer 08-585 872 50

Medicinskt bedömningsunderlag (läkarremiss) högspecialiserad vård

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Syskonbehandling

Vid syskonbehandling måste paret själva stå för kostnaden. Syskonbehandling ges i mån av resurser och väntetiden är svår att förutsäga. För närvarande är väntetiden 2 månader. Det första barnet ska ha fyllt 1 år innan väntelista kan bli aktuellt.

Utomlänspatienter

För utomlänspatienter/par är det hemlandstingets regler som bestämmer kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges. För att kunna erbjuda paret behandling måste vi få en betalningsförbindelse/ specialistvårdsremiss.

För patienter som söker sig till Reproduktionsmedicin Karolinska med hänvisning till nya patientlagen gäller Stockholm läns landstings regler. Här behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog som har avtal med hemlandstinget.

Vård för dig från annat landsting

 

Patientinformation

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse. Kallelsen kan innehålla:

 • karta
 • informationsbroschyr från Karolinska Universitetssjukhuset
 • information om Biobanken
 • hälsodeklarationer

På kallelsen står ungefär hur lång tid ditt besök kommer att ta. På Reproduktionsmedicin finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa mat eller dryck.

Parkering vid Novumhuset

12 parkeringsplatser finns strax utanför entrén vid Hälsovägen 7 men på grund av omfattande byggnadsarbeten på sjukhusområdet är det svårt att hitta en ledig plats. Se kartan för alternativa parkeringsplatser och vi rekommenderar att du är ute i god tid.

Karta över sjukhusområdet och parkeringsplatser

Legitimation och betalning

Anmäl dig/er i receptionen när du/ni kommer. Du/ni måste alltid kunna legitemera dig/er vid ditt/ert besök. Ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionsmedicin kan du/ni betala med kort eller mot faktura.

Vad kostar det?

Vid besök på Reproduktionsmedicin tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas. Patientavgiften är 350 kronor per person och tas ut upp till frikortsnivån.

Spermaprov

Spermaprov vid fertilitetsundersökning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov i samband med behandling. Spermaprov lämnas direkt till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. Gå direkt till vänster i entrén på Reproduktionsmedicin.

Film

 

Våra läkare

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionsmedicin.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Vid återbud dagen före eller samma dag som besöket ring 08-58580000 och begär receptionen på Reproduktionsmedicin. Avbokar du/ni tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du/ni betala besöksavgift. Det gäller även för patienter med frikort.

Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguiden e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 08-585 875 06 eller de medicinska sekreterarna på telefon 08-585 816 15.

Önskar du boka en ny tid vänligen ring barnmorskorna på telefon 08-585 875 06 eller de medicinska sekreterarna på telefon 08-585 816 15.

Försenad?

Om du blir försenad till din inbokade tid kan du ringa till sjukhusets växel på nummer 08-585 800 00 och be att få bli kopplad till Reproduktionsmedicins reception.

Ytterkläder

Häng gärna av dig ytterkläder i ett av våra låsbara skåp men förvara inte värdesaker i skåpet. Reproduktionsmedicin kan inte ta ansvar för dina tillhörigheter. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många  har problem med astma eller allergi och embryon är mycket känsliga.

Blanketter att skriva ut

Samtycken

 

Under besöket

Är du patient i behandling anmäler du dig i receptionen vid ankomst.

Ska du lämna spermaprov går du direkt till provinlämning spermier på Reproduktionsmedicinska laboratoriet.

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Provtagning

Eventuellt tas nya blodprover avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, Syfilis samt immunitetsprövning mot Röda hund (rubella). Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv') detta görs med ultraljudsundersökning (AFC) samt blodprov (AMH). Prover får inte vara äldre än 2 år.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Du/ni kommer att få muntlig och skriftlig information om behandlingen/den fortsatta planeringen.

Efter besöket

Efter besöket kan du/ni kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling.

Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett test av oss.

Redan efter 16 dagar kan kvinnan göra testet enligt anvisningarna och få ett första besked. Hur ni sedan går vidare beror på om resultatet blir positivt eller negativt.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Någon att tala med

1177 Vårdguiden

Graviditetsrapport