Navelsträngsblodbanken

Du kan hjälpa oss att rädda liv genom att donera det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ditt barn har fötts. Detta blod har ett unikt innehåll av stamceller. Stamcellerna kan användas för transplantation av svårt sjuka personer, en behandling som kan rädda liv. Att donera navelsträngsblodet efter förlossningen är frivilligt och innebär ingen risk för dig eller ditt barn.

Möjlighet till insamlande av navelsträngsblod till nationella navelsträngsblodbanken finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Genom Nationella navelsträngsblodbanken kan du hjälpa oss att rädda liv

Varför vill vi ta tillvara på överblivet navelsträngsblod?

Det blod som finns i navelsträngen och moderkakan efter att ett barn har fötts innehåller en stor mängd stamceller. Stamceller är omogna celler som kan utvecklas till blodets alla olika blodkroppar: vita, röda och blodplättar. Efter transplantation kan stamcellerna återställa en sjuk persons förmåga att producera friskt blod. Patienter med olika blodsjukdomar, som leukemi och vissa ärftliga blodsjukdomar, kan därför efter stamcellstransplantation bli botade från sin sjukdom. Att få tag i stamceller för transplantation är svårt, därför vill vi tillvarata navelsträngsblod för detta ändamål.

Transplantation med stamceller

Att transplantera stamceller kallas benmärgstransplantation eller stamcellstransplantation. I första hand undersöker vi om ett syskon kan bli donator. Omkring 30 procent av alla patienter som behöver en stamcellstransplantation kan hitta en donator i sin egen familj. För alla andra måste vi försöka finna en obesläktad donator i något av de register över frivilliga donatorer som finns världen över.

För att kunna donera stamceller till en annan person måste man ha samma HLA-typ (vävnadstyp) som patienten. Det finns flera miljoner olika HLA-typer. Några är vanliga medan andra är mer sällsynta. En del HLA-typer kan vara vanliga i ett land och ovanliga i ett annat. För vissa etniska grupper samt personer med blandad etnisk bakgrund kan det vara extra svårt att hitta en lämplig donator, eftersom de flesta stamcellsbanker är upprättade i västvärlden.

För de barn och vuxna som behöver transplanteras, men där vi inte hittar lämplig donator, kan transplantation med navelsträngsblod vara ett alternativ. Om vi använder navelsträngsblod behöver donatorns och mottagarens HLA-typer inte stämma lika bra överens, vilket ökar möjligheten att hitta en donator.

Finns det några risker för mamman eller barnet?

Nej. Barnläkare och förlossningsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge stöder insamlingen av navelsträngsblod till Nationella navelsträngsblodbanken.

Hur gör jag om jag vill donera?

Tala om för din barnmorska på mödravården att du är intresserad av donation. Barnmorskan skriver då in detta i journalen. Beslutet är inte bindande utan du har naturligtvis rätt att ångra dig när som helst.

Du kan även tala om för förlossningsbarnmorskan att du vill donera navelsträngsblod när du kommer till förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Privat sparande av navelsträngsblod

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, följer Stockholms läns landstings rekommendationer att inte medverka till privat sparande av navelsträngsblod. Detta innebär att insamling av navelsträngsblod för detta ändamål inte sker med hjälp av vår personal, men medges vid våra förlossningsavdelningar då personal från den privata blodbanken sköter insamlandet av blod.

Vill du donera navelsträngsblod?

Kontakt:

Cecilia Göterström
Docent
Telefon: 08-585 811 61 
Mobiltelefon: 070-471 23 00

Ulrika Askelöf
Barnmorska, doktorand
Telefon: 08-858 581 161
Mobiltelefon: 070-1671 366