Nedanstående sökfunktion söker enbart efter provtagningsanvisningar.

Alla anvisningar A-Ö              Prenumerationstjänst              Biobank

Våra provtagningsanvisningar uppdateras och granskas kontinuerligt. "Senast reviderat datum" kan därför uppdateras utan att anvisningen ändras i sak.

Nya och ändrade anvisningar            Prenumerationstjänst

Karolinska Universitetslaboratoriet

Laboratoriets huvuduppgifter är:
- Provtagning av patient
- Patientbehandlingar
- Analys av prov
- Tolkning av provsvar
- Forskning, utveckling och utbildning

 
Hjälp
[Error: No property "HelpText".]