Karolinska Universitetslaboratoriet

Vi tar prov, analyserar prov samt ger analysrådgivning. Vi ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal. Hur du tar prov beskrivs i våra provtagningsanvisningar. Laboratoriet är ackrediterat.

Provtagningsanvisningar

Visa flerfärre

Nyheter Karolinska Universitetslaboratoriet