Innovationsplatsen

Innovationsplatsen för samman kliniker, patienter, forskare och företag för att skapa bästa möjliga sjukvård. Tillsammans utvecklar vi vården – i vården.

Ett samarbete mellan vård, forskning och näringsliv är nödvändigt för att möta de utmaningar sjukvården står inför. Fler perspektiv ger mer innovativa lösningar – effektivare och säkrare behandling, bättre bemötande, vassare utrustning, smartare vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser. Det vinner alla på, inte minst patienterna.

Kontakta oss gärna. Tidigt. Tillsammans kan vi identifiera behov inom vården, ringa in nya innovationsområden och utveckla sjukvården i relevant miljö – på kliniker där innovationen ska göra verklig nytta.

Innovationsplatsen

  • är en väg in i vården för företagen

  • tar vara på sjukvårdens egna idéer

  • matchar företag med rätt kliniker, forskare och patienter

  • leder och driver innovationsarbete

  • har etablerad metod – från behov till implementering

Läs mer om innovation för bättre vård i vår nya skrift.

Vill du få en samlad bild av vad vi gör?

Information in English

Vårt mål

Aktuella initiativ

Innovationspartnerskap

Nyheter

Kontakt