Hörselhabilitering Barn och Ungdom Rosenlunds sjukhus

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-616 57 00

Telefontider idag

09:00 - 11:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 09:00 - 11:00

Besök oss

Rosenlund Tideliusgatan 12 plan 8, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:30 - 15:00

Diagnoser:

Hörselnedsättning, Tinnitus

Enheten hör till Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus, Södermalm.

Hit kommer barn och ungdomar från 0 till 20 år. Vi ger information, råd och stöd i olika former till föräldrar, syskon och personer omkring familjen.

E-post: horselhabilitering.karolinska@sll.se

Hitta till Rosenlund

Det behövs en remiss från Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik Huddinge eller Solna för att komma hit.

Tvärprofessionella team

Hörselhabiliteringen arbetar i tvärprofessionella team. Vi utgår från en helhetssyn för att tillgodose medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter.

Habiliteringsplan

Tillsammans med förälder och barn/ungdom görs en kartläggning av behov och önskemål. Mål, innehåll och omfattningen av insatser utformas och dokumenteras i en habiliteringsplan. Exempel på insatser kan vara medicinsk uppföljning med hörselkontroll, utprovning och anpassning av hörapparater. Hörseltekniska hjälpmedel till hem och förskola/skola, råd om ljudmiljö och akustikförbättring. Information och stöd kring tal, språk och kommunikation. Vi förbereder och informerar föräldrar och personal inför förskole-/skolstart.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Ta med dig kallelse och legitimation. Undvik att använda parfym innan du kommer till mottagningen.

Under besöket

Anmäl dig i receptionen när du kommer till plan 8 på Rosenlunds sjukhus.

Efter besöket

Om du har en återbesökstid och får förhinder bokar du in ett nytt besök via Mina vårdkontakter.