Provtagningsmateriel

Beställ provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel från vår nya webbutik. Här hittar du anmälan, inloggning och manual för webbutiken. Här finns också bilder på de provtagningsmateriel som anges i provtagningsanvisningarna.

Webbutiken ersätter manuella rutinen med rekvisitionsblanketter och formulär på webben.

Formulär och blanketter utgår. Anmäl er enhet till webbutiken för fortsatt beställning

Hur får jag tillgång till Webbutiken?

Fyll i och skicka in anmälningsformuläret. Efter en vecka kan du logga in i Webbutiken och göra beställningar.

Anmälan, inloggning och reservrutin för webbutiken

Att använda Webbutiken

Bilder på provtagningsmateriel

Bilder på rör och burkar är indelat i grupper beroende på innehåll, typ av provtagning och användningsområde.

Rör, pinnar, burkar och stabiliseringskit för provtagning