Mottagning för patienter med mekanisk hjärtpump Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 705 76

Besök oss

VAD-mottagningen finns inne på thoraxintensiven N14, Plan 4, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Hjärtsvikt

VAD-mottagning är för patienter med mekanisk hjärtpum,p LVAD "Left Ventricular Assist Device", hjälper hjärtat genom att ta över arbetet från den sjuka vänstra kammaren. Hjärtpumpen återställer cirkulationen till kroppen och dess viktiga organ.

Hjärtpumpen opereras in och sitter nedanför hjärtat. Den drivs av en elmotor och är ansluten till vänster kammare och stora kroppspulsådern. Från den inopererade delen går en kabel /drivlina ut genom huden som i sin tur är ansluten till en styrenhet (en liten dator). Den ser till att hjärtpumpen fungerar som den ska och larmar med ljus- och ljudlarm om problem skulle uppstå. Styrenheten måste alltid vara kopplad till en strömkälla, batterier dagtid och nätström under natten.

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och blodet kan inte pumpas runt tillräckligt till kroppens organ. Man blir trött och väldigt lätt andfådd och man riskerar att dö i förtid Det är ett allvarligt tillstånd och kräver livslång behandling med mediciner och ibland en särskild pacemaker. Men trots denna behandling har många svår hjärtsvikt och usel livskvalitet.
Dessa patienter kan bli aktuella för en hjärtpump. Vi har mellan 10-20 patienter som har hjärtpump i vårt upptagningsområde.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Välkommen till VAD-mottagningen

VAD-mottagningen finns på mottagning Hjärta och kärl, Eugeniavägen 23, U-huset, C10:27, på plan 10

 Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare.
Om behov uppstår är det endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som, efter att ha inhämtat ditt samtycke, får ta del av uppgifter i dina journaler. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och rätt att spärra dina uppgifter. Vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sina barn.
Du kan läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring på 1177 Vårdguiden, www.1177.se
För spärr och beställning av journal, kontaktar du Journalservice på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under besöket

Hjärtpumpen och hjärtats egna funktion kontrolleras och eventuella justeringar görs.

Omläggning av drivlinan sker också på mottagningsbesöket.

Efter besöket

Patienterna kan dygnet runt ringa vår VAD-mobiltelefon för att snabbt få hjälp och råd.