Mottagning Hjärta och Kärl C10:25-C10:27 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, C10:75, SOLNA

Hitta hit

Vi har flyttat till nya sjukhusbyggnaden i Solna. Vänligen följ instruktionerna i din kallelse.

Vi följer upp dig som vårdats på någon av våra avdelningar för till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller kärlkramp, hjärt- lungoperation, thoraxsmärta

Dessutom tar vi emot patienter med svårbehandlat högt blodtryck och höga blodfetter.

Mottagningen omfattar också preoperativa bedömningar, postoperativa besök efter hjärt- och lungoperation samt nybesök (remissfall) ex smärttillstånd i thorax och thoraxdeformiteter.Mottagningen inrymmer också aneurysmdispensären som kontrollerar patienter med thorakala aneurysm och dissektioner (opererade och icke opererade).

Arytmi: Vi utreder, följer och behandlar patienter med rytmstörningar i hjärtat.

GUCH-mottagningen: Vuxna med medfödda hjärtfel.

Hjärtsvikt: Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av hjärtsvikt. Vi kontrollerar sviktsymtom, blodtryck och blodprovsvar. Vid behov tar vi EKG eller justerar dosen av din hjärtmedicin. Specialistläkarbesök med kvalificerad bedömning av utredningsbehov vid olika former av hjärtsvikt.

Sviktsjuksköterskemottagning: I besöket hos oss ingår information om hjärtsviktens troliga orsaker, anatomi, fysiologi, symtom, tecken, egenvård och faktorer som påverkar patientens dagliga liv. I besöket ingår även oftast ändringar av läkemedel och läkemedelsinformation.Alla patienter kallas även till vår hjärtsviktsträff.Vi utför även undersökningar som tex blodtryck, EKG, blodprover, lyssnar på hjärta och lungor. Läs mer om Hjärtsviktscentrum

Mottagning för patienter med mekanisk hjärtpump LVAD "Left Ventricular Assist Device", hjälper hjärtat genom att ta över arbetet från den sjuka vänstra kammaren. Hjärtpumpen återställer cirkulationen till kroppen och dess viktiga organ.

Kranskärlssjuksköterskemottagning: Vi som arbetar här är sjuksköterskor med särskild inriktning mot hjärtinfarkt och kärlkramp.Genom livsstilsförändringar, tex rökavvänjning och förbättrade matvanor, stödjer vi dig i att minska risken för återinsjuknande. Vårt fokus ligger på rehabilitering. För att komma till oss behöver du remiss från en hjärtavdelning.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

 •  Viktigt att du läser igenom din kallelse ordentligt.då mottagningen kan finnas både i Huddinge och i Solna
 • Det finns få möjligheter att omboka tiden.
 • Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
 • Tag med dig legitimation och kallelse för att visa upp när du anmäler dig i kassan på entréplanet Eugeniavägen 23
 • Vi accepterar de vanligaste betalkorten.
 • Frikort/Högkostnadskort gäller
 • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
 • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan.
 • Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

.

Under besöket

Beroende på vilka åtgärder som läkaren ordinerar, kan vi ta

 • Bär gärna kläder som är enkla att ta av så underlättar du för dig själv.
 • EKG
 • Blodtryck och ev blodprover.

.

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering Den eventuella behandling som utprovas av oss, följs regelmässigt upp härifrån under en tid. Behandlingsansvaret återförs därefter till din ordinarie behandlande läkare, exempelvis på vårdcentralen.

.