BB Karolinska Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Diagnoser:

Vård efter förlossning, vård efter kejsarsnitt,

alla

planerade kejsarsnitt och amning

Välkomna till BB! När barnet är fött flyttar många familjer till vår BB avdelning. Vi lägger stor vikt vid att inte separera familjen och ni bor alltid tillsammans i ett eget rum.

Nu när ert barn är fött väntar nästa stora steg - föräldraskapet!
Ny familjemedlem. Fotograf: Ingela Wåhlstrand

Vårt mål är att du som nyligen fött barn och ni som nybliven familj ska få svar på alla era frågor. Ni ska få all information och känna er trygga när det är dags att åka hem med ert barn. Under BB vistelsen så finns det alltid någon som kan ge råd och stöd. Vi finns här för er!

Vi har gärna er nya familj hos oss men vi vet att ni vilar mer och knyter an till ert barn bäst i ert eget hem. Därför erbjuder vi dig tidig hemgång när allt är friskt och normalt. Många nyblivna föräldrar vill ha tillgång till den informationen och det stöd som finns hos oss på BB och du är därför alltid välkommen att fråga så mycket du vill och ringa även efter att du kommit hem. Läs mer om tidig hemgång här.

 Borta bra men hemma bäst!

Angående besökstider:

Många föräldrar upplever första tiden som omtumlande; både en fantastisk lycka men även en stark trötthet efter förlossningen och dessutom lite oro inför den nya rollen som förälder. Den tiden som ni föräldrar stannar hos oss på BB är ofta kort. Vi vill värna om den nya familjens välmående och rekommenderar inte besök den första tiden. Om det känns viktigt för er så går det bra att under korta stunder ta emot besök men bara mellan kl 16 och 18. Besöken sker inne på det egna rummet.

 

Små barn skriker. Ibland kan barnets gråt och skrik väcka känslor av maklöshet hos dig som förälder. Skaka aldrig ditt barn, det kan ge barnet livslånga skador. Läs mer om barnets skrik och mycket annat om livet med det nyfödda barnet nedan.

Viktig information till nyblivna föräldrar

 

På BB har vi bäckenbottenskola för dig som nyligen fött barn. Varje dag kl 11.00 finns sjukgymnasten på BB, välkomna!

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Ta gärna med de saker som du vill ha under BB tiden. När ni åker hem så behövs barnkläder och en bilbarnstol.

Du som ska göra ett planerat kejsarsnitt får en kallelse för vårdplanering. I kallelsen finns all den information som du behöver.

 

Kika gärna in på ett bildspel om ett kejsarsnitt

 

Information inför ditt besök

Under besöket

På vår BB-avdelning har vi bara enkelrum och din partner kan givetvis sova kvar till en kostnad av 250 kr/dygn. Då ingår frukost och kvällskaffe/te.

Om du som partner har med dig egen mat, finns kylskåp på avdelningen, annars kan du köpa mat på sjukhuset dygnet runt

Syskon till det nyfödda barnet är välkomna, dock ej när besöksförbud råder på grund av exempelvis RS-virus. I sådana situationer finns information här på hemsidan.

Vid behov ordnar vi tolk.

Patientavgiften är för närvarande 100 kr/vårddygn vilket betalas i efterhand via faktura.

När kan du gå på tidig hemgång?

När du som mamma mår bra och har haft en normal förlossning.

När barnet är friskt och ni har träffat en barnläkare som godkänner tidig hemgång.

Läs om barnläkarundersökning

 

Informationssidor som kan vara läsvärda och viktiga för dig:

Länk till trafikverket med information om babyskydd.

Hörseltest - nyfödd

Efter besöket

När familjen är redo för att åka hem så erbjuder vi er att komma på ett återbesök. Återbesöket brukar ske några dagar efter hemkomst. Du får gärna kontakta amningsmottagningen om du behöv extra amningsstöd efter återbesöket.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss den första veckan efter barnets födelse.

Ni kontaktar själva barnavårdscentralen (BVC) och barnmorskemottagningen (MVC) när ni kommit hem från sjukhuset.

Vanliga frågor och svar efter förlossningen

Om du vill läsa mer om vanliga frågor och svar om första tiden efter födseln så kika gärna i vår broschyr 'Den nya familjen' för att få information om skötsel av ert nyfödda barn, hur du tar hand om din egen kropp som nybliven mamma samt en del information om amning.

Informationsbroschyren 'Den nya familjen' på olika språk:

English - Information for the new family

Arabiska

Turkiska

Somaliska

Spanska

 

Länk till Vårdguiden - 'Första dygnen efter förlossningen'

Läs mer om navelvård, hudvård, och allmän skötsel av ditt nyfödda barn här.

 

Allmänna råd från barnläkaren

Föräldrarinformation

Läs mer 1177 Vårdguiden