Barn smärtbehandlingsenheten Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 713 53

Besök oss

Eugeniavägen 23, SOLNA

Hitta hit

Smärtbehandlingsenheten tar hand om olika smärtfrågeställningar på patienter som är inneliggande på sjukhuset. Målsättningen är att skapa en tillräckligt bra smärtlindring för barnet.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Besök gärna Narkoswebben inför en planerad operation på Barnsjukhuset. Där finns information om smärtbehandling i samband med operationer.

Under besöket

Patienter med pågående smärtdropp besöker vi på Barnsjukhusets avdelningar.

Efter besöket

Om du/ditt barn upplever smärta efter utskrivningen, kontakta i första hand avdelningen där du/ditt barn varit inlagd.