Neurologmottagningen Solna

Ring oss

08-517 720 08

Telefontider idag

09:00 - 12:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna , Neurocentrum, Neurologmottagningen, 171 76 Stockholm, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Diagnoser:

Epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom

alla

ALS, Hjärntumörer, Myasteni, Stroke

Neurologiska sjukdomar är sådana som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och/eller ryggmärg), perifera nervsystemet (nervtrådar ut till exempelvis armar och ben), autonoma nervsystemet eller muskulaturen. Till neurologin räknas också sjukdomar i hjärnans blodförsörjning, t ex hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke)

För att komma till mottagningen behövs remiss från din behandlande läkare. Utredning av oklara neurologiska symtom, t ex förlamning eller huvudvärk, startar med besök hos läkare som tar upp sjukhistoria och gör en neurologisk undersökning såsom kontroll av reflexer, muskelstyrka mm.

Om diagnosen fortfarande är oklar görs kompletterande utredning med olika undersökningar, t ex hjärnröntgen med datortomografi eller magnetkamera. Ibland görs elektrofysiologiska undersökningar och prov på ryggmärgen mm.

På senare år har utveckling av s k teamvård skett. Vi arbetar med multidisciplinära team för MS, Parkinsons sjukdom, ALS, Epilepsi, Hjärntumörer, Myasteni och Stroke. I ett team ingår specialistläkare, specialistsjuksköterska, kurator samt andra yrkeskategorier beroende på sjukdomens karaktär, t ex fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Ca 20 000 vårdtillfällen sker årligen i Solna.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Har du fått en kallelse kan det i den finnas ytterligare anvisningar som gäller specifikt för dig.

Om du behöver tolk måste du meddela oss det, i god tid, innan ditt besök.

Ta även del av information som rör allt från service på sjukhuset till dina rättigheter som patient. Läs mer om din vård på Karolinska.

Inför besöket

Kom ihåg att ta med din kallelse, legitimation samt lista på de mediciner du använder

Under besöket

Under ditt besök kommer du att träffa läkare och eventuellt övrig sjukvårdspersonal

Efter besöket

Efter ditt besök kommer läkaren att skicka eventuella remisser för fortsatt utredning. Kontakta oss om du har några frågor om ditt besök eller har ytterligare information att ge.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"

Webbredaktör: Åsa Vilhelmsson

Granskare: Åke Myr, Enhetschef

Uppdaterad: