Bli spermiedonator

För intresseanmälan att bli spermiedonator, kontakta Reproduktionsmedicin. Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få mer information. Välkommen!

Vi har stort behov av nya spermiedonatorer.

Vad krävs för att bli spermiedonator?

• Frisk utan ärftliga sjukdomar
• Normalt spermaprov
• Ålder 20-45 år
• Önskvärt med egna barn men inget krav

Hur går det till?

Du kommer till Reproduktionsmedicin och lämnar spermaprov samt blodprov för sjukdomar som eventuellt kan överföras via sperma. Om spermaprovet är bra och tål nedfrysning och upptining samt att blodproverna är utan anmärkning kallas du till läkar- och kuratorsbesök.

Godkänd donator

Om du blir godkänd som donator vill vi att du kommer minst 1 gång per vecka och lämnar sperma för nedfrysning. Därefter väntar vi i 6 månader och tar nya infektionsprover. Ersättning utgår till varje godkänd spermiedonator.

Vad innebär det för mig om provet inte är bra?

Om provet är mindre bra eller inte tillräckligt bra efter frysning/upptining, behöver det inte betyda att du inte kan få egna barn.

Hur används sperman?

Den sperma du lämnar fryses in, och kan användas efter 6 månader. Anledningen till det är att en del sjukdomar inte syns i proverna förrän efter 6 månader. Vid behandling tinas den upp och används antingen till s.k. insemination eller till s.k. provrörsbefruktning.

Får jag veta när någon blir gravid?

Ja, om du själv vill. Du är anonym för paret som får dina spermier, och paret är anonymt för dig (gäller alla utom de par som kommer med känd givare). Du kan ge upphov till barn för högst sex par. Varje par kan erbjudas syskonbehandling om det finns kvarvarande spermier eller nedfrysta befruktade ägg efter tidigare behandling.

Vilken information kan barnet få?

I en så kallad "särskild journal" som sparas i minst 70 år kommer uppgifter om donatorns hårfärg, hudfärg, ögonfärg, längd, eventuella intressen samt släkt- och familjeförhållanden att antecknas.

Minnesbok

Fyll gärna i minnesboken alternativt skriv ett eget brev. Ett fotografi av dig själv kan ha betydelse för barnet.

Vad säger lagen?

I Sverige har man beslutat att barn, vid mogen ålder, som tillkommit genom spermadonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden av barnet.

De par som mottar donerade spermier uppmanas att berätta för barnet hur det kommit till, barnet kan sedan söka upp den klinik där donationen utförts. Donatorn har inga skyldigheter gentemot barnet, och heller inga rättigheter.

Intresseanmälan

För intresseanmälan att bli spermiedonator, kontakta Reproduktionsmedicin. Ange ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Att anmäla sitt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få mer information.

Telefon 08-585 806 93 (röstbrevlåda dygnet runt)

Skicka e-post med intresseanmälan

En gåva av liv

Vävnadsrådet - Det nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod har låtit ta fram en film om ägg- och spermiedonation.

Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera?

15-20% av alla par i fertil ålder i Sverige är ofrivilligt barnlösa. En del av dem kan få hjälp med assisterad befruktning. I vissa fall krävs det donerade ägg eller spermier för att de här paren ska ha en chans att bli gravida och behovet av donatorer är stort.

I filmen här får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.

Läs mer - Spermiedonation

Se filmerna om ägg- och spermiedonation

Se inslaget från SVT 2015-11-22 om ersättning till tredjepartsdonatorer

Ofrivillig barnlöshet