Anestesimottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 715 00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, E15, byggnad E1, plan 05, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 12:00

Ditt besök hos oss vid anestesimottagningen i Solna bokas av koordinatorn vid din mottagning eller avdelning. För ombokning kontakta därför klinikens koordinator enligt kallelsen.

Fråga din läkare

Syftet med ditt besök hos oss är att planera och informera dig om anestesi och smärtlindring som ges i samband med din operation. Du kan då också ställa dina frågor om din anestesi.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Förbered en enkel redogörelse över vilka läkemedel du använder, eventuella sjukdomar eller hälsoproblem du har eller har haft, samt om du tidigare har reagerat med allergi mot något läkemedel. Tänk igenom om du har några speciella frågor du vill ha svar på.

Under besöket

Under mötet med anestesiläkaren eller anestesisjuksköterskan upprättas en plan för kommande anestesi och smärtlindring i samband med din operation. Du får också möjligheten att ställa frågor.

Efter besöket

Efter besöket på anestesimottagningen skriver anestesiläkaren eller -sjuksköterskan en journalanteckning med en sammanfattning av vad ni pratat om. Där står beskrivet hur ni planerat anestesin och smärtlindringen. Det är inte säkert att du kommer att träffa samma anestesiläkare eller -sjuksköterska på operationsdagen.

Har du frågor som inte besvarats under besöket kan du kontakta vårdavdelningen eller din kirurg. Det kan till exempel handla om hur operationen ska gå till, när du ska infinna dig på avdelningen, hur länge du kommer att stanna på sjukhuset med mera.