Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Nina Lahti nominerad till Vitalis stipendium 2018

Nina Lahti från Innovationsplatsen är nominerad till Vitalis stipendium 2018 för sitt arbete med att etablera Hjärtdagvården, som gör det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få tillgång till specialistvård. Bakom den till synes enkla lösningen ligger ett omfattande arbete för att förbättra hela vårdkedjan.

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl