Neurologmottagningen Solna

Neurologiska sjukdomar är sådana som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och/eller ryggmärg), perifera nervsystemet (nervtrådar ut till exempelvis armar och ben), autonoma nervsystemet eller muskulaturen. Till neurologin räknas också sjukdomar i hjärnans blodförsörjning, t ex hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke).

Den absoluta majoriteten av neurologisk diagnostik och behandling sker i öppenvård. Akuta insjuknanden t ex i stroke tas förstås om hand på akutmottagningen.

För att komma till neurologmottagningen krävs remiss, oftast från husläkaren.

Utredning av oklara neurologiska symtom, t ex förlamning eller huvudvärk, startar med besök hos läkare som tar upp sjukhistoria och gör en neurologisk undersökning såsom kontroll av reflexer, muskelstyrka mm.

Om diagnosen fortfarande är oklar görs kompletterade utredning med olika undersökningar, t ex hjärnröntgen med datortomografi eller magnetkamera. Ibland görs elektrofysiologiska undersökningar och prov på ryggmärgsvätskan mm.

Det finns ett stort antal neurologiska sjukdomar varav några är vanliga, t ex epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS.

På senare år har utveckling av s k teamvård skett. Team för speciellt utsatta grupper av patienter med kroniska neurologiska sjukdomar har skapats. Vi har nu multidisciplinära team för MS, Parkinsons sjukdom, ALS, Epilepsi, Hjärntumörer, Myasteni och Stroke. I ett team ingår specialistläkare, specialistsjuksköterska, kurator samt andra yrkeskategorier beroende på sjukdomens karaktär, t ex sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped.

Ca 20 000 vårdtillfällen sker årligen i Solna.

Hjälp oss korta köerna

Nu kan du använda dig av e-tjänsten Mina vårdkontakter för att komma i kontakt med mottagningen. Läs mer här

Uppdaterad
2012-10-15
Informationsansvarig
Neurologiska kliniken

Neurologmottagningen

Enhetschef
Åke Myr

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 720 08
Telefontid
Mån-Fre 09.00-12.00  
Fax: 08-30 96 26

Hitta till oss, vi finns till vänster på kartan i hus R1:00.
 Se karta

Boka och avboka tid
Alla våra mottagningar har en telefontjänst. Ring din mottagning och följ anvisningarna.

Du kan även kontakta mottagningarna när det passar dig via e-tjänsten Mina vårdkontakter. Allt du behöver är ett personligt användarkonto.

Läs mer om Mina vårdkontakter här

ALS-mottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 755 71

Kontaktperson
Yvonne ssk

Epilepsimottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 763 06
Telefontid: Mån-Fre 09.00-10.30

Kontaktperson
Gunilla ssk, Jessica ssk


MS-mottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 764 54
Telefontid
Mån - Tors 14.00 - 15.30
Fax: 08-30 39 45

Kontaktpersoner
Agneta ssk
Gretel usk
Ingegerd ssk
Konny ssk
Anna-Maria forskn ssk
Susanne forskn ssk
Therese forskn ssk.

 

Myastenimottagning

Postadress: 171 76  Stockholm
Tel: 08-517 723 28

Kontaktperson
Lena ssk

 

 

Neuroonkolog mottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 763 66 telefonsvarare
       
Kontaktperson 
Margareta kontaktssk
Katarina ssk
Lena ssk

Parkinsonmottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 737 00

Telefontid:
Mån kl 13.00 - 14-00
Ti - Ons kl 11.00 - 12.00

Kontaktperson
Margareth ssk

Strokemottagning

Postadress: 171 76 Stockholm 
Tel: 08-517 754 68
Telefontid
Mån 10.00-11.00 
Tors - Fre 13.00-14.00 

Kontaktperson
Malin ssk

Journalarkiv

Postadress: Neurologmottagningen
171 76 Stockholm

Telefon: 08 - 517 726 45

Kontaktperson
Katarina