Orotat, U-

CMMS

Alternativt sökord: Orotsyra, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Används som komplement vid utredning av hyperammonemi och misstänkt ureacykeldefekt, samt vid misstanke på lysinurisk proteinintolerans. Vid dessa tillstånd ses en ökad utsöndring av orotsyra. U-Orotat bestäms även vid behandlingskontroll av dessa sjukdomar.
Metod:

HPLC-MS/MS

Remiss:
Konsultremiss för metabolutredning som kan skrivas ut från sidan "Remiss & materiel", eller annan konsultremiss med samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Ange anamnes, frågeställning och läkemedelsintag.
Provtagning:
2-10 mL urin utan tillsats, helst morgonurin.
Förvaring / transport:

Om provet ej kan vara oss tillhanda provtagningsdagen, ska urinen förvaras fryst.

Kan skickas rumstempererat med provtransportbil (inom Sthlms län) eller i frysförpackning per post.
Undvik att skicka prover per post på torsdagar och fredagar.
Post märkes A-post.

Svarsrutiner:
Koncentrationen i mmol/mol kreatinin besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.
Kommentar:

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut