Leukocyter, isolering, B-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Är avsett för isolering av leukocyter för bestämning av lysosomala enzym vid frågeställningen inlagringssjukdom eller cystin vid frågeställningen cystinos.
Metod:
Glykospolymerseparation
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare som "Enzymanalyser, medf met sjukd -B".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser"). 

Provtagning:
EDTA-blod, 10 mL blod. Barn under 2 år, 2 x 3 mL blod.
Skriv tydligt på remissen: "Får EJ centrifugeras och absolut EJ frysas"
Förvaring / transport:

Skall skickas som helblod i rumstemperatur.

Provet måste vara framme på CMMS inom 24 timmar så att leukocyterna är intakta och kan isoleras.

Provet bör skickas direkt efter provtagning med snabbast möjliga transport. Undvik provtagning på torsdagar och fredagar.

Planera provtagning och transport så att provet är framme före kl.13 måndag till torsdag.

Ring laboratoriet innan provtagningen, tel. 08-517 714 40 så att vi kan förbereda oss.

Kommentar:
Ytterligare information
Tel: 08-517 714 40

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut