3-Hydroxibutyrat, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Plasmakoncentrationen av 3-hydroxibutyrat är av värde vid differentialdiagnostiken av olika medfödda metabola sjukdomar med metabol acidos och ökat anjongap. 

3-hydroxibutyrat kan även användas för att följa ketonkroppsproduktionen vid fasteprovokationer, diabetisk ketoacidos och behandling med ketogen kost.

Metod:
Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare.
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" ( i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.

Provtagning:

Venblod: Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 ml. Minst 0,5 ml avhälld plasma.

Kapillärblod: Mikrorör Li-heparin (utan gel). 1 ml blod. Minst 0,3 ml avhälld plasma.

Se Anvisning för provhanteringsdetaljer.

Förvaring / transport:

Förvara och skicka plasman fryst. 
Se Anvisning för transportdetaljer.

Referensintervall:

Vuxna efter en natts fasta       <0,2 mmol/L
Nyfödda yngre än 10 dagar 0,2 - 1,4 mmol/L

Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per månad.
Besvaras med utlåtande av laboratorieläkare. 
Ackreditering:
Ja

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut