3-Hydroxibutyrat, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Plasmakoncentrationen av 3-hydroxibutyrat är av värde vid differentialdiagnostiken av olika medfödda metabola sjukdomar med metabol acidos och ökat anjongap. 

3-hydroxibutyrat kan även användas för att följa ketonkroppsproduktionen vid fasteprovokationer, diabetisk ketoacidos och behandling med ketogen kost.

Metod:
Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare:
välj Multidisciplinär beställning, CMMS, 3-Hydroxibutyrat -P.

Remiss för utskrift: Metabolutredningar

Ange på remiss:

 • patientidentitet: personnummer och namn
 • provtagningsdatum och föregående provtagningsdatum
 • remitterande läkarens namn
 • kombikakod, beställarens fullständiga adress samt eventuell fakturaadress
 • provmaterial
 • samtycke/ej samtycke till sparande av provet
 • kliniska data och önskemål
 • medicinering
 • för akutsvar: markera i avsedd ruta
Provtagning:
Venblod. 1 st Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 ml.
Vänd röret 5-10 gånger direkt efter provtagningen.
Avskilj plasman och frys den. Minst 0,5 ml plasma.

Tilläggsinformation

Se Provtagning och förberedelse för generell information.

Provet kan även tas kapillärt. Använd då mikrorör med Li-heparin (med eller utan gel). Minst 1 ml blod. Vänd röret 5-10 gånger direkt efter provtagningen. Avskilj plasman och frys den. 

Avskilj plasman på följande sätt (gäller både ven- och kapillärprov):

 • låt provet anta rumstemperatur och centrifugera det därefter snarast (se den generella instruktionen för detaljer)
 • pipettera av plasman till ett avhällningsrör. Lämna några mm av plasmapelaren kvar i provtagningsröret (pipettspetsen får ej gå ner i buffy coat-skiktet). Minst 0,5 ml plasma ska avhällningsröret innehålla (0,3 ml ifall provet har tagits kapillärt).
 • märk avhällningsröret med RID-nummer (eller personnummer och namn) och provtagningsdatum. Skriv även vilken typ av plasma röret innehåller (t ex ”Na-heparinplasma”).
 • förslut avhällningsröret och frys omedelbart.
Förvaring / transport:

Plasman hålls fryst både innan och under transport.

Om plasman ska skickas med post, måste den skickas i kolsyreis. Se Packning och transport för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan. Vid frågor kontakta CMMS (08-517 714 40).

Adress:

CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 SOLNA

Referensintervall:

Vuxna efter en natts fasta       <0,2 mmol/L
Nyfödda yngre än 10 dagar 0,2 - 1,4 mmol/L

Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per månad.
3-Hydroxibutyrat besvaras som mmol/L med utlåtande av laboratorieläkare. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). I så fall kontaktar CMMS remitterande klinik och ber om nytt prov. 
  

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut