Fettsyror, mycket långkedjiga, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av peroxisomala sjukdomar såsom X-bunden adrenoleukodystrofi, peroxisomal biogenesdefekt, Zellwegers syndrom, neonatal adrenoleukodystrofi och Refsums sjukdom.
Metod:
Kombinerad gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Fettsyror, mycket långkedjiga -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:

Venblod: Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma.

Kapillärblod: Mikrorör Li-heparin (utan gel). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Se Anvisning för provhanteringsdetaljer.

Förvaring / transport:

Plasman kan skickas i rumstemperatur om den är framme inom ett dygn.

Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka plasman fryst.

Se Anvisning för transportdetaljer.

Referensintervall:
Se utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2-4 gånger per månad.
Koncentrationen i µmol/L besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut