Fettsyror, mycket långkedjiga, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av peroxisomala sjukdomar såsom X-bunden adrenoleukodystrofi, peroxisomal biogenesdefekt, Zellwegers syndrom, neonatal adrenoleukodystrofi och Refsums sjukdom.
Metod:
GC/MS
Remiss:
Konsultremiss för metabolutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremiss med samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.
Ange anamnes, frågeställning och läkemedelsintag.
Provtagning:
Heparinrör, minst 0,5 mL plasma.
Kapillärplasma kan användas.
Förvaring / transport:

Om provet ej kan vara oss tillhanda provtagningsdagen, skall heparinblodet centrifugeras, plasma avskiljas och förvaras i frysskåp.

Kan skickas rumstempererat med provtransportbil (inom Sthlms län) eller efter centrifugering och avpipettering i frysförpackning per post.
Undvik att skicka prover per post på torsdagar och fredagar.
Post märkes A-post.

Svarsrutiner:
Koncentrationen i µmol/L besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut