Citrat, U-

CMMS

Alternativt sökord: Citronsyra, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av stenbildning i urinvägarna. En låg citratkoncentration predisponerar för stenbildning.

Metod:

Enzymatisk ändpunktsbestämning med spektrometri.

Remiss:

Konsultremiss för metabolutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremiss med samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Ange anamnes, frågeställning och läkemedelsintag.

Provtagning:
Provtagning 5-10 mL urin, helst morgonurin.
Surgjord urin kan användas.

Om stickprov från dygnssamling skickas ange samlingstid och samlingsvolym.
Förvaring / transport:

Om provet ej kan vara oss tillhanda provtagningsdagen, skall urinen förvaras fryst.

Kan skickas rumstempererat med provtransportbil (inom Sthlms län) eller i frysförpackning per post.
Undvik att skicka prover per post på torsdagar och fredagar.
Post märkes A-post.

Referensintervall:

0,04-0,65 mol/mol kreatinin

0,89-5,05 mmol/dygn (dygnsutsöndring svaras endast ut vid 24 timmars dygnssamling)
Svarsrutiner:
Koncentrationen i mol/mol kreatinin besvaras på remissen med utlåtande av laboratorieläkare

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut